rodzina family T-Mobile logo
fot. Pixabay

T-Mobile bez problemu zdobywa nowych klientów. Ma ich już bardzo dużo

Operatorzy nieustannie walczą o klientów, a ci nie mają problemów z tym, żeby go zmienić. W trzecim kwartale 2022 roku T-Mobile jako jedyny MNO odnotowało dodatni bilans przenoszenia numerów, tj. przyjęło więcej numerów niż oddało. To pomogło mu znacznie zwiększyć liczbę klientów w minionym kwartale.

Liczba klientów T-Mobile

Na koniec trzeciego kwartału 2022 roku liczba klientów T-Mobile wyniosła 12,3 mln, co oznacza, że w porównaniu z poprzednim kwartałem wzrosła o 214 tysięcy, a rok do roku aż o 896 tysięcy. Co więcej, wszystkie segmenty oferty firmy odnotowały wzrost liczby klientów, w tym abonamentowy, w obrębie którego udało się zyskać od początku lipca do końca września 61 tysięcy klientów. Ponadto coraz więcej klientów decyduje się kupić internet światłowodowy i całe oferty konwergentne (jak Magenta Dom).

liczba klientów T-Mobile na koniec trzeciego kwartału 2022 roku
źródło: Biuro prasowe T-Mobile Polska
Biorąc pod uwagę trudną sytuację ekonomiczną, trzeci kwartał zaliczamy do udanych. Dzięki ofercie konwergentnej przyciągamy już nie tylko pojedyncze osoby, ale całe rodziny, które chętnie sięgają po pełne pakiety usług. Konsekwentne skupienie na potrzebach klientów oraz jakości ich doświadczeń umożliwia nam zwiększanie ich lojalności wobec naszej marki. Andreas Maierhofer, prezes zarządu T‑Mobile Polska

T-Mobile podaje, że pozytywnie na wynik za trzeci kwartał 2022 roku wpłynął również wzrost przychodów za sprzedaży urządzeń. W najnowszym raporcie pojawiła się też informacja, że w pierwszym miesiącu dostępności T Phone 5G i T Phone Pro 5G modele te stanowiły prawie 6% ogółu sprzedaży smartfonów w T-Mobile. Przychody operatora za miniony kwartał wyniosły 1,67 mld złotych i były wyższe o 3,8% w porównaniu do przychodów za trzeci kwartał 2021 roku.

Klienci T-Mobile są zadowoleni z usług operatora

Operator wdrożył w 2022 roku system Medallia, dzięki któremu może na bieżąco śledzić satysfakcję klientów. Od jego startu w lutym klienci T-Mobile wypełnili ponad 175 tysięcy ankiet – zebrane dane pozwoliły wprowadzić oczekiwane przez nich zmiany, na przykład zmianę cyklu billingowego. Za pomocą nowego systemu przeprowadzane są ankiety również wśród posiadaczy ofert konwergentnych – w pierwszej fali badania klienci wysoko ocenili całą ofertę.

Nie bez znaczenia dla nich jest też jakość sieci. T-Mobile podaje, że rok do roku ruch transmisji danych w sieci mobilnej wzrósł aż o ~40%. Aby obsłużyć stale rosnący wolumen przesyłanych danych, operator modernizuje swoją sieć – w trzecim kwartale 2022 roku zmodernizował ~400 stacji bazowych.

Przy okazji T-Mobile przypomina, że trwa proces wyłączania sieci 3G w Polsce, który ma się zakończyć do końca 2023 roku. W trzecim kwartale 2022 roku był on rozszerzany o wybrane powiaty województwa łódzkiego, a w następnych miesiącach T-Mobile wyłączy 3G w kolejnych powiatach województwa łódzkiego oraz mazowieckiego.

Dzięki wyłączeniu 3G T-Mobile zwolni pasmo 900 MHz, które będzie mogło przeznaczyć na budowę sieci nowszych generacji. Ponadto operator zaznacza, że wyłączenie sieci 3G przyczynia się do ograniczenia zużycia energii elektrycznej w sieci operatora.

Oprócz wydatków związanych między innymi z inwestycjami w sieć, czy wzrostem kosztów działalności z jakimi borykają się dziś wszystkie firmy, mierzymy się ze wzrostom cen energii elektrycznej, która stanowi największy z kosztów działania naszej sieci. Fakt, że udało nam się skompensować wzrost kosztów świadczy o najwyższej odporności naszej firmy na wahania rynkowe. Juraj Andras, członek zarządu, dyrektor finansowy T‑Mobile Polska