TV telewizor telewizja
fot. Pexels

VOD da znać, czy w produkcji jest (P)rzemoc, (S)eks lub inne zjawiska

Początek miesiąca przyniósł nam nie tylko majówkę i przyzwoitą pogodę. Dodatkową informacją jest wejście w życie rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, w myśl którego obowiązywać zaczną nowe oznaczenia treści w serwisach streamingowych. Sposób ten ma zapobiegać rozpowszechnianiu wśród osób nieletnich treści nieodpowiednich do ich wieku.

Zgodnie z decyzją Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, platformy VOD będą od teraz zobowiązane do specjalnego oznaczania oferowanych przez siebie produkcji. Zależnie od ich zawartości, muszą one zapewniać specjalne oznaczenia wiekowe. Celem jest oczywiście ochrona młodszych użytkowników platform. Co ważne, rozporządzenie nie wpłynie na wszystkie serwisy dostępne w Polsce. Ba, te największe z nich w ogóle nie będą pod nie podlegać.

vod

VOD na straży bezpieczeństwa?

Nowe zasady będą obowiązywać serwisy streamingowe zarejestrowane w Polsce. W dużym skrócie oznacza to, że wpłyną na m.in. Canal+ online, Polsat Box Go, Player czy TVP VOD. Przy produkcjach dostępnych na wyżej wymienionych platformach VOD ujrzymy od teraz następujące oznaczenia:

  • P (przemoc),
  • S (seks),
  • W (wulgaryzmy),
  • N (narkotyki).

Nie znikną natomiast dotychczas używane w telewizji graficzne oznaczenia sugerowanego wieku minimalnego odbiorców. Te stanowić będą swego rodzaju podstawę, dodatkowo rozbudowaną o wspomniane powyżej, nowe oznaczenia konkretnych treści w danym dziele. W jaki jednak sposób KRRiT interpretuje treści, które są niedozwolone dla osób poniżej danego wieku?

Dla osób mających mniej niż 12 lat nieodpowiednie są szeroko rozumiane zjawiska patologiczne, wśród których wymienia się m.in. nadmierną erotykę w ujęciu prymitywnym oraz brutalnym. Do tego należy dodać nadmierną przemoc czy zachowania uchodzące za niemoralne i nieodpowiednie – w skład tych pojęć wchodzi wulgarność, wykorzystywanie innych osób, korzystanie z używek, a także łamanie przyjętych norm i przepisów prawa, np. poprzez agresywną jazdę samochodem.

Nieco luźniejsze są obostrzenia w produkcjach dozwolonych od 16. roku życia. Tutaj głównym celem jest ograniczenie akceptacji przemocy (czyli uznawania jej za zjawisko pozytywne), podobnie zresztą jak przedmiotowe traktowanie współżycia osób, przy jednoczesnym utożsamianiu zjawisk (nierzadko patologicznych) za wartość dodaną w życiu jednostki i determinującą jej np. wyższą pozycję w społeczeństwie czy lepszy status materialny.

Co z popularnym Amazon Prime, Netflixem czy HBO Max? Te platformy zarejestrowane są za granicą, dlatego nie zostaną objęte nowymi regulacjami. Nie są one jednak pozbawione jakichkolwiek oznaczeń, gdyż obowiązuje je prawo państw rejestracji. Swoją drogą, bardzo często platformy te mają i tak rozbudowany już system informowania o zawartości w swoich filmach czy serialach.