Europa Europe
fot. slon_dot_pics / Pexels

Komisja Europejska wskazuje palcem – ci giganci muszą mieć się na baczności w Europie. Inaczej będą mieli (kosztowne) problemy

Akt o usługach cyfrowych to prawdziwa rewolucja, która na pewno sprawi, że Europa stanie się wymagającym rynkiem dla gigantów z różnych branż. Komisja Europejska właśnie wskazała pierwszą porcję tych, którzy będą zmuszeni dostosować się do nowych przepisów.

Europa stanie się trudnym rynkiem dla tych gigantów

Komisja Europejska wyznaczyła 17 bardzo dużych platform internetowych i dwie bardzo duże wyszukiwarki internetowe, które mają co najmniej 45 mln aktywnych użytkowników miesięcznie i przez to muszą dostosować się do Aktu o usługach cyfrowych. Według Komisji Europejskiej bardzo duże platformy internetowe to:

  • Alibaba AliExpress,
  • Amazon Store,
  • Apple AppStore,
  • Booking.com,
  • Facebook,
  • Google Play,
  • Google Maps,
  • Google Shopping,

Lista bardzo dużych wyszukiwarek internetowych jest natomiast znacznie krótsza i na pewno nikogo nie zaskoczy, ponieważ umieszczono na niej Bing i Google Search. Jeszcze do niedawna można by było mieć wątpliwości, czy z Binga rzeczywiście korzysta minimum aż 45 mln użytkowników miesięcznie, ale po wdrożeniu do niego sztucznej inteligencji jego popularność diametralnie wzrosła.

Wskazane platformy muszą dostosować się do nowych przepisów

Zegar zaczął tykać – Komisja Europejska daje ww. platformom tylko cztery miesiące na wywiązanie się z pełnego zestawu nowych obowiązków, wynikających z aktu o usługach cyfrowych. O czym mowa? Jest tego całkiem sporo.

Przede wszystkim Akt o usługach cyfrowych zakłada większe upodmiotowienie użytkowników. Mają oni otrzymywać jasne wytłumaczenie, dlaczego rekomendowane im są określone treści i mieć prawo do rezygnacji z systemów rekomendacji opartych na profilowaniu. Do tego będą mogli łatwo zgłaszać nielegalne treści, a bardzo duże platformy zostaną zobowiązane do przetwarzania takich zgłoszeń z należytą starannością.

Komisja Europejska Unia Europejska Europa

Wskazane przez Komisję Europejską platformy muszą również zapewnić zrozumiałe i proste streszczenie warunków korzystania z usług w językach państw członkowskich, w których działają oraz oznaczać wszystkie reklamy i informować użytkowników o tym, kto je promuje. Co ważne: przepisy zakładają, że reklamy nie mogą być wyświetlane na podstawie wrażliwych danych użytkownika, takich jak pochodzenie etniczne, poglądy polityczne czy orientacja seksualna.

Akt o usługach cyfrowych ma też zapewnić wysoką ochronę małoletnich. Zgodnie z nim platformy będą musiały przeprojektować swoje systemy w taki sposób, aby zapewnić wysoki poziom prywatności, ochrony i bezpieczeństwa małoletnich, a do tego zakazane będzie kierunkowanie reklam i profilowanie dzieci. Ponadto przepisy zakładają, że specjalne oceny ryzyka, w tym dotyczące negatywnego wpływu na zdrowie psychiczne, będą musiały zostać przekazane Komisji Europejskiej cztery miesiące po wyznaczeniu i podane do wiadomości publicznej najpóźniej po roku. Na tym jednak nie koniec, bowiem platformy mają również przeprojektować swoje usługi, w tym interfejsy, systemy rekomendacji, warunki korzystania z usług tak, aby ograniczyć zgłoszone zagrożenia dla nieletnich.

Akt o usługach cyfrowych ma również zagwarantować staranne moderowanie treści i mniej dezinformacji, w tym umożliwiać użytkownikom zgłaszanie nielegalnych treści i zapewnić szybką reakcję na powiadomienia. Platformy będą też musiały analizować konkretne zagrożenia i wprowadzać środki ograniczające ryzyko, na przykład w odniesieniu do rozprzestrzeniania dezinformacji i nieautentycznego korzystania z usługi.

Jakie kary grożą za nieprzestrzeganie Aktu o usługach cyfrowych?

Jak możemy przeczytać w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 roku w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych), sankcje muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Prawo do ustanawiania ich wysokości ma każde państwo członkowie, ale maksymalna wysokość grzywien, które mogą być nałożone za niewypełnienie obowiązku ustanowionego w rozporządzeniu, może wynosić nie więcej niż 6% rocznego światowego obrotu danego dostawcy usług pośrednich w poprzednim roku obrotowym.

Maksymalna dzienna wysokość okresowej kary pieniężnej ma natomiast prawo wynosić maksymalnie 5% średniego dziennego światowego obrotu lub dochodu danego dostawcy usług pośrednich w poprzednim roku obrotowym i może być naliczana począwszy od daty wskazanej w odnośnej decyzji.

Akt o usługach cyfrowych wszedł w życie 16 listopada 2022 roku. Stosuje się go do wszystkich usług cyfrowych, które łączą konsumentów z towarami, usługami lub treściami. Pełny tekst aktu znajdziecie w Dzienniku Urzędowym UE.