pieniądze kasa mamona hajs money złotówki PLN
fot. Pixabay

Jesteś klientem Vectra? Mamy dla Ciebie złe informacje

Obecna sytuacja ekonomiczna w naszym kraju nikogo nie rozpieszcza. W górę idą ceny wszystkiego, również usług. Podwyżki nie omijają też klientów firmy Vectra. Na końcu zeszłego roku poinformowała ona o wprowadzeniu klauzuli waloryzacyjnej, a w styczniu abonenci dostali wiadomości o dostosowaniu wysokości opłat do poziomu inflacji. To jednak nie koniec – szykują się kolejne podwyżki cen usług, świadczonych przez Vectrę.

Podwyżka, która jeszcze nie weszła w życie

Informacja dotycząca klauzuli inflacyjnej w Vectrze pojawiła się pod koniec listopada 2022 roku. Wprowadzone wówczas zmiany przewidują, że operator ma prawo dostosowywać opłaty do wzrostu lub spadku poziomu cen towarów i usług konsumpcyjnych maksymalnie dwa razy w ciągu roku. Niestety, na skorzystanie przez firmę z klauzuli pozwalającej na podnoszenie cen usług w trakcie trwania umowy klienci nie musieli długo czekać.

Niespełna miesiąc temu jeden z największych w Polsce operatorów sieci kablowej poinformował swoich klientów o planowanych podwyżkach. Od 1 marca 2023 roku obowiązywać będzie nowy cennik, dotyczący wyłącznie nowych klientów oraz osób, które dokonają zmian w swojej umowie. Z kolei klienci, którzy w swoich umowach mają już klauzulę inflacyjną, muszą liczyć się z waloryzacją, czyli de facto podniesieniem cen usług o blisko 15%.

Jeśli zmiana ceny o tak duży procent nie odpowiada obecnym klientom, to nie będą mogli rozwiązać umowy bez konsekwencji, ponieważ Vectra stoi na stanowisku, że waloryzacja nie jest nowym cennikiem, lecz dostosowaniem opłat do rzeczywistej wartości świadczonych usług.

Vectra dekoder TV Smart Android TV
Dekoder TV Smart z Android TV (źródło: Vectra)

Vectra zapowiada wzrost cen… znowu

Już od początku roku wielu z nas spodziewało się, że czekają nas podwyżki cen za internet. Teraz ten niezbyt optymistyczny scenariusz wzrostu cen staje się faktem dla klientów Vectra.

Według portalu Wirtualne Media, firma poinformowała swoich klientów o podwyżce cen za pośrednictwem listów oraz poczty elektronicznej. Zgodnie z nowym cennikiem, który ma zacząć obowiązywać od 1 kwietnia 2023 roku, koszt usług internetowych wzrośnie o 7 złotych. W przypadku osób, które nie zgadzają się z podwyżkami, Vectra oferuje możliwość rozwiązania umowy. Warto dodać, że ten wzrost cen dotyczy jedynie umów zawartych na czas nieokreślony.

Jak firma uzasadnia kolejną już podwyżkę cen swoich usług? W informacji wysłanej do swoich klientów Vectra podkreśla, że jak większość przedsiębiorców na rynku, również ona staje w obliczu stale rosnących kosztów działalności i świadczenia usług. Powodem tego jest m.in. konieczność inwestowania w nowocześniejsze i wydajniejsze technologie, a także znaczny wzrost kosztów energii, wynagrodzeń, obciążeń społeczno-podatkowych, nabywanych usług oraz materiałów i urządzeń technicznych.

W kontekście tak szybkich zmian cenników warto przypomnieć również, że UOKiK na początku 2023 roku nałożył na Vectrę karę w wysokości 22 mln złotych za bezprawne podwyżki w latach 2019-2020.