Vectra kara ponad 22 mln złotych od UOKiK
źródło: UOKiK

Vectra musi zapłacić ponad 22 mln złotych kary i oddać klientom pieniądze

UOKiK ma za zadanie stać na straży interesów konsumentów i rzetelnie wywiązuje się ze swoich obowiązków. Dziś poinformował o zakończeniu postępowania wobec firmy Vectra i nałożeniu na nią ponad 22 mln złotych kary oraz zobowiązaniu jej do zwrotu pieniędzy, które bezprawnie pobierała od swoich klientów.

Vectra bezprawnie wprowadziła zmiany w umowach z klientami

W listopadzie 2021 roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował o wszczęciu postępowania wobec Vectry. Firma w latach 2019-2020 wysyłała bowiem do klientów pisma z informacją o wprowadzeniu do zawartych z nimi umów klauzuli modyfikacyjnej, mimo że umowa nie przewidywała takiej możliwości. Na podstawie bezprawnie dodanej klauzuli operator umożliwiał sobie podnoszenie cen raz w roku, z czego nie omieszkał skorzystać.

Po wysłaniu do klientów pism dotyczących dodania klauzuli modyfikacyjnej w umowie, Vectra następnie informowała o podwyżce cen za telewizję i internet – w obu przypadkach o 5 złotych miesięcznie, co oznaczało, że rocznie klient musiał zapłacić o 60 lub nawet 120 złotych więcej. Firma co prawda dawała możliwość bezkosztowego rozwiązania umowy z miesięcznym okresem wypowiedzenia w przypadku braku zgody na podwyżkę abonamentu, lecz nie zmienia to faktu, że nie miała prawa tego zrobić. Poza tym zdecydowano się na to tylko u klientów z umowami na czas nieoznaczony, którzy i tak mieli prawo rozwiązać ją bez konsekwencji w dowolnym momencie.

Kiedy napisaliśmy o wszczęciu postępowania wobec Vectry przez UOKiK, otrzymaliśmy oświadczenie od firmy, którego najważniejszy fragment przywołujemy poniżej:

Do decyzji o zmianie warunków umów z naszymi klientami zmusiły nas zewnętrzne okoliczności niezależne od Vectry, w tym m. in. wyjątkowe przyspieszenie rozwoju cyfrowych technologii. Aby móc oferować naszym klientom usługi na najwyższym poziomie, musimy inwestować w coraz nowocześniejsze i bardziej wydajne technologie. Inwestycje te stają się wyzwaniem, kiedy weźmiemy pod uwagę rosnącą inflację, która jest wypadkową wzrostu cen energii, wynagrodzeń, obciążeń społeczno-podatkowych, usług oraz materiałów i urządzeń technicznych. Warto także dodać, że opłaty za usługi telekomunikacyjne w Polsce należą do jednych z najniższych w Europie. Wobec tych wyzwań, zmuszeni byliśmy do wdrożenia koniecznych zmian. Oświadczenie Vectra

Ponadto Vectra stanowczo nie zgodziła się ze stanowiskiem UOKiK i zapowiedziała złożenie bardziej rozbudowanej argumentacji merytorycznej.

Vectra będzie musiała zapłacić bardzo wysoką karę i zwrócić klientom pieniądze

Najwyraźniej argumentacja Vectry nie była wystarczająco przekonywująca dla UOKiK, ponieważ dziś Prezes Tomasz Chróstny ogłosił, że nałożył na firmę karę w wysokości 22231676 złotych za bezprawne wprowadzenie do umów klauzuli modyfikacyjnej, uprawniającej do podnoszenia opłat za usługi. Według Urzędu, oba te działania stanowią praktykę, która narusza zbiorowe interesy konsumentów.

Jednocześnie UOKiK zobowiązał Vectrę do zaniechania tej praktyki i zwrócenia klientom pobranych w sposób nieuprawniony części opłat abonamentowych przez okres, w którym je naliczała. Po uprawomocnieniu się decyzji Vectra musi poinformować klientów, że mogą otrzymać zwrot.