telewizor pilot tv
fot. Alehandra13 / Pixabay

TVP otrzymało zgodę, by nadal nadawać w starym standardzie DVB-T

Choć na przestrzeni najbliższych kilku miesięcy w całej Polsce zmieni się standard nadawania naziemnej telewizji cyfrowej, niektóre stacje otrzymały zezwolenie na dalsze nadawanie w starej technologii. TVP udało się uzyskać zgodę ze względu na wojnę, która toczy się w Ukrainie.

TVP dostało wyjątkowe pozwolenie

Już w najbliższy poniedziałek, 28 marca 2022 roku, rozpocznie się proces zmiany standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce. Dotychczas było to DVB-T/MPEG4, zaś wkrótce ma to być DVB-T2/HEVC. W nowej technologii nadawane mają być kanały multipleksów MUX 1, MUX 2 oraz MUX 4.

Dotychczas wspominano tutaj również o multipleksie MUX 3, w którym znajdują się kanały TVP 1 HD, TVP 2 HD, TVP 3, TVP Info HD, TVP Historia oraz TVP Sport HD. W związku z decyzją Urzędu Komunikacji Elektronicznej, będzie on jednak przez wydłużony czas nadawany w starym standardzie DVB-T.

TVP Telewizja Polska budynek siedziba Warszawa
fot. Gregorius71 / Pixabay

Jest to efekt wniosku złożonego do UKE przez szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Mariusza Kamińskiego. Powołał się on na art. 123 ust. 1. pkt. 3 Prawa telekomunikacyjnego – „Rezerwacja częstotliwości może zostać zmieniona lub cofnięta, w drodze decyzji Prezesa UKE, w przypadku wystąpienia okoliczności prowadzących do zagrożenia obronności, bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego”.

Wniosek ten został pozytywnie rozpatrzony przez urząd, dzięki czemu wyżej wymienione stacje Telewizji Polskiej mogą nadawać sygnał w starej technologii DVB-T na terenie całego kraju nawet do końca 2023 roku. UKE informuje, że

ma to związek ze zbrojną napaścią Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy oraz eskalacją działań dezinformacyjnych o zasięgu międzynarodowym, niosących zagrożenia dla obronności i bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także mając na uwadze istotną rolę telewizji publicznej w ochronie polskiej racji stanu, komunikowania stanowiska naczelnych organów państwa oraz funkcjonowaniu Regionalnego Systemu Ostrzegania.

Decyzja została uzgodniona również z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji, a do 27 marca mają zostać wydane nowe pozwolenia dla kanałów znajdujących się w MUX 3.

Wydanie tej decyzji nie musi jednak koniecznie oznaczać, że stacje polskiej telewizji publicznej będą kontynuować emisję z wykorzystaniem DVB-T/MPEG4 aż do grudnia 2023 roku. TVP może (ale nie musi) zmienić standard emisji na DVB-T2/HEVC w dowolnym terminie przed nową datą graniczną. Będzie to wymagało jedynie uzyskania nowych pozwoleń radiowych.

Od 28 marca przechodzimy na DVB-T2

Warto przypomnieć, że zmiana technologii nadawania naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce będzie przeprowadzona na przestrzeni najbliższych trzech miesięcy. Pierwszy etap rozpocznie się 28 marca 2022 roku i obejmie województwa dolnośląskie i lubuskie.

25 kwietnia na DVB-T2 przejdą województwa kujawsko-pomorskie, pomorskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie. Kolejny etap rozpocznie się 23 maja i obejmie woj. łódzkie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, śląskie oraz świętokrzyskie. Ostatnim krokiem w kierunku nowego standardu będzie przejście województw lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

mapa etapów przejścia na DVB-T2
(fot. gov.pl)

Do odbierania nowego standardu telewizji wymagany jest zgodny telewizor lub dekoder z tunerem. Więcej na temat zalet przejścia na DVB-T2/HEVC oraz wskazówki, jak sprawdzić, czy posiadany przez nas odbiornik jest zgodny z tą technologią, możecie znaleźć w naszym poradniku na oiot.pl oraz na stronach rządowych poświęconym przełączeniu na nowy standard.

W przypadku konieczności wymiany telewizora lub dekodera, warto skorzystać z rządowego programu dofinansowania, dzięki któremu można zaoszczędzić nawet 250 złotych.