(fot. pexels.com)

Cyfrowe prawo jazdy obowiązujące na terenie całej UE – to naprawdę dobry pomysł

Coraz więcej rzeczy trzymamy w pamięci smartfona, co zazwyczaj wynika po prostu z większej wygody. Cyfrowe prawo jazdy, które chce wprowadzić Unia Europejska, sprawiłoby, że jeszcze mniej fizycznych dokumentów musielibyśmy wozić ze sobą. Ponadto ma ono ułatwić sporo innych spraw.

Cyfrowe prawo jazdy – nowy pomysł Unii Europejskiej

Pomysł na umieszenie prawa jazdy w formie cyfrowego dokumentu w smartfonie zdecydowanie nie jest nowy. Takie rozwiązanie jest już natywnie wspierane chociażby w iPhone’ach. Co więcej, w Polsce możemy korzystać z mPrawo Jazdy w aplikacji mObywatel, a warto dodać, że to rozwiązanie cieszy się u nas sporym zainteresowaniem.

Komisja Europejska chce sprawić, aby cyfrowe prawo jazdy stało się standardem w krajach Unii. KE przedstawiła wnioski dotyczące modernizacji przepisów związanych z prawem jazdy. Wśród zmian znalazło się wprowadzenie cyfrowego prawa jazdy ważnego w całej UE.

Cyfrowe prawo jazdy sprawi, że zamiana, przedłużenie ważności lub wymiana prawa jazdy będą znacznie łatwiejsze, ponieważ wszystkie procedury będą prowadzone online. W tym samym duchu łatwiej będzie również obywatelom państw spoza UE o porównywalnych normach bezpieczeństwa ruchu drogowego wymienić swoje prawo jazdy na prawo jazdy w UE.

Miejmy nadzieję, że cyfrowe prawo jazdy stanie się standardem, a także zostanie wprowadzone w taki sposób, aby przechowywanie go w smartfonie lub innym urządzeniu było banalnie proste i wygodne.

(fot. gov.pl)

Planowanych zmian jest znacznie więcej

Cyfrowe prawo jazdy to jeden z wielu punktów wniosków dotyczących modernizacji przepisów, które zamierza wdrożyć Komisja Europejska. Jednym z głównych celów planowanych zmian jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, co ma zostać zrealizowane poprzez:

 • okres próbny wynoszący co najmniej dwa lata dla początkujących kierowców po zdaniu egzaminu oraz zasada zerowej tolerancji dla kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu;
 • umożliwienie młodym ludziom przystąpienie do egzaminu i rozpoczęcie kierowania samochodami osobowymi i samochodami ciężarowymi pod opieką w wieku od 17 lat, co pozwoli im zdobyć więcej doświadczenia;
 • dostosowanie szkolenia i badań kierowców w celu lepszego przygotowania kierowców do obecności na drogach ich niechronionych użytkowników. Przyczyni się to do poprawy bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów, a także użytkowników rowerów i hulajnóg elektrycznych w miarę przechodzenia UE na bardziej zrównoważoną mobilność w miastach;
 • bardziej ukierunkowaną ocenę sprawności fizycznej i psychicznej, z uwzględnieniem postępów w leczeniu chorób takich jak cukrzyca.

Ponadto KE zamierza lepiej promować samochody bezemisyjne. Zwiększona ma być dopuszczalna masa pojazdów w przypadku prawa jazdy kategorii B, co wynika z faktu, że elektryki są często zauważalnie cięższe od spalinowych odpowiedników. Początkujący kierowcy mają dodatkowo uczyć się bardziej ekologicznej jazdy. Ponadto większy nacisk zostanie położony na nowoczesne systemy bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy – podczas egzaminów będzie się na przykład oceniać wiedzę i umiejętności związane z zaawansowanymi systemami wspomagania jazdy i innymi zautomatyzowanymi technologiami.

Komisja Europejska zamierza również wprowadzić bardziej skuteczne transgraniczne egzekwowanie przepisów ruchu drogowego związanych z bezpieczeństwem. Obecnie obowiązujące przepisy obejmują niektóre z najczęstszych i najpoważniejszych przestępstw lub wykroczeń, takich jak nadmierna prędkość i kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu. Komisja proponuje rozszerzenie zakresu przestępstw lub wykroczeń drogowych o:

 • niezachowanie wystarczającej odległości od pojazdu jadącego z przodu,
 • niebezpieczne wyprzedzanie,
 • niebezpieczne parkowanie,
 • przekroczenie jednej lub kilku ciągłych białych linii,
 • jazdę w niewłaściwym kierunku,
 • nieprzestrzeganie przepisów dotyczących korzystania z korytarzy awaryjnych,
 • korzystanie z przeciążonego pojazdu.

Ponadto specjalny portal informatyczny umożliwi obywatelom łatwy dostęp do informacji na temat przepisów bezpieczeństwa ruchu drogowego obowiązujących w każdym państwie członkowskim, a z czasem umożliwi im bezpośrednie uiszczanie kar pieniężnych.

Trzeba przyznać, że proponowane zmiany to zdecydowanie krok w dobrym kierunku. Po pierwsze, cyfrowe prawo jazdy powinno zapewnić większą wygodę wielu kierowcom. Po drugie, zmiany powinny pozytywnie wpłynąć na bezpieczeństwo na drogach i zmniejszyć liczbę wykroczeń, a także – co niezwykle ważne – liczbę wypadków.