salon Vectra
źródło: Vectra

Vectra nie odpuszcza – znów zapowiedziała podwyżki cen dla obecnych klientów

Można powiedzieć, że stało się to już „niechlubną tradycją”. Vectra po raz kolejny zdecydowała się podnieść ceny usług obecnym klientom. Czy w związku z tym mogą wypowiedzieć umowę?

Którzy klienci Vectra i Multimedia Polska zapłacą więcej?

W 2022 roku najwięksi operatorzy w Polsce zdecydowali się wprowadzić do umów tzw. klauzule waloryzacyjne, na mocy których dają sobie prawo do zmiany cen, zarówno ich podniesienia, jak i obniżenia (pod warunkiem wcześniejszej podwyżki). Większość z nich jeszcze ich jednak nie wykorzystała – wyjątkami są Orange i Vectra, ale o ile Orange zrobiło to w bardzo ograniczonym zakresie, o tyle można powiedzieć, że Vectra „poszła na całość”, gdyż regularnie informuje kolejnych klientów o podwyżkach cen (po raz pierwszy już w styczniu 2023 roku).

Teraz ponownie to zrobiła – tym razem komunikat o podwyżkach dotyczy klientów Vectry i Multimedia Polska, którzy zawarli nową lub przedłużyli podpisaną wcześniej umowę od września 2022 roku. Ci nie zostali objęci waloryzacją w drugiej połowie 2023 roku, ale jak to się mówi – co się odwlecze, to nie uciecze.

Klientom, o których mowa, Vectra podniesie ceny o 11,4%, gdyż tyle właśnie wyniósł średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2023 roku według danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Decyzja o urealnieniu naszych opłat nie była łatwa, lecz pozwoli ona nadal zapewniać naszym klientom usługi na poziomie, jakiego od nas oczekują, a także dalej inwestować w usługi i rozwiązania poprawiające komfort korzystania z naszych usług. Vectra

Czy klienci mogą wypowiedzieć umowę?

Umowa z operatorem nie jest cyrografem – można ją wypowiedzieć w każdym momencie. Nie zawsze jednak bez konsekwencji. Klienci Vectry i Multimedia Polska nie mogą bezkarnie zerwać umowy, powołując się na wiadomość o podwyżce cen.

Vectra bowiem, jako jedyny operator, zastrzega sobie bowiem, że modyfikacja cen na mocy klauzul waloryzacyjnych nie uprawnia klienta do bezkosztowego rozwiązania umowy – osoby, które się na to zdecydują, będą musiały zapłacić tzw. karę umowną (jej wysokość zależy od okresu, jaki pozostał do końca umowy).