uwaga alarm WiFi Wi-Fi megafon
fot. mohamed_hassan / Pixabay

Ważne: stopień alarmowy BRAVO w dwóch województwach. Co to znaczy?

Sytuacja w Ukrainie wciąż jest bardzo niebezpieczna. Rosjanie nieustannie atakują i zabijają żołnierzy oraz cywilów. Jednocześnie wielu mieszkańców Ukrainy ucieka m.in. do Polski. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ogłosiło drugi stopień alarmowy BRAVO na terenie dwóch przygranicznych województw. Co to oznacza dla osób, które w nich mieszkają lub aktualnie przebywają?

Drugi stopień alarmowy BRAVO na terenie dwóch województw ogłoszony. Co to znaczy?

Stopień alarmowy BRAVO obowiązuje na terenie województwa podkarpackiego i lubelskiego od 28 lutego, od godziny 23:59, do 15 marca 2022 roku, do godziny 23:59. Zarządzenie, które go wprowadza w tych województwach, podpisał premier Mateusz Morawiecki. Nie należy jednak wpadać w panikę – ostrzeżenie ma bowiem charakter wyłącznie prewencyjny i jest związane dynamiczną sytuacją geopolityczną w Ukrainie oraz wzmożonym ruchem na granicy.

drugi stopień alarmowy BRAVO województwo podkarpackie i lubelskie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
źródło: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Jak podaje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, stopień alarmowy jest wprowadzany w przypadku zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym albo w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia. Oprócz niego istnieje również stopień alarmowy CRP, który z kolei jest wprowadzany w przypadku zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym dotyczącego systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej albo w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia.

W obu przypadkach istnieją cztery rodzaje stopni alarmowych: pierwszy ALPHA (ALHPA-CRP), drugi BRAVO (BRAVO-CRP), trzeci CHARLIE (CHARLIE-CRP) i czwarty DELTA (DELTA-CRP). Cały czas obowiązuje (do 4 marca 2022 roku) trzeci stopień alarmowy CHARLIE-CPR, natomiast wczoraj, o godzinie 23:59, przestał obowiązywać pierwszy stopień alarmowy ALFA-CRP. Taki sam zarządzono również w dniach 15-23 stycznia 2022 roku.

MSWiA informuje, że drugi stopień alarmowy BRAVO można wprowadzić w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, jednak konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany. Z uwagi na sytuację panującą w Ukrainie i obawę, że przekraczający granicę z Polską uchodźcy mogą stać się celem ataku rosyjskich lub/i białoruskich wojsk, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zdecydowało się ogłosić drugi stopień alarmowy.

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie podaje, że stopnie alarmowe oraz stopnie alarmowe CRP (zagrożenie w cybeprzestrzeni) wprowadza, zmienia i odwołuje w drodze zarządzenia Prezes Rady Ministrów. Szef rządu robi to po zasięgnięciu opinii ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W przypadkach niecierpiących zwłoki stopień alarmowy może zostać wprowadzony również przez ministra spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii szefa ABW, informując o tym niezwłocznie Prezesa Rady Ministrów.