Orange światłowód fot. Tabletowo.pl
fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl

Orange zapowiada zmiany. Wybrani klienci będą mogli rozwiązać umowę bez konsekwencji

Jeżeli posiadacie umowę z Orange na internet, to ta informacja może być dla Wasz szalenie ważna. Zgodnie z zaleceniami Urzędu Komunikacji Elektronicznej, operator będzie musiał zmienić umowy i regulaminy świadczonych przez niego usług Światłowód i Neostrada. W związku z tym będziecie mogli zrezygnować z usługi bez konieczności płacenia odszkodowania.

Wymienione poniżej zmiany zaczną obowiązywać od 15 września 2022 roku i dotyczyć będą umów na internet, również w ofertach pakietowych. Główne i najważniejsze zmiany dotyczą prędkości transmisji danych – od teraz zmieni się choćby sposób prezentowania poszczególnych pojęć w umowach, jak na przykład prędkość maksymalna w ujęciu dobowym.

Orange światłowód

Orange zapowiada zmiany w umowach i regulaminach

Wprowadzane za sprawą Urzędu Komunikacji Elektronicznej zmiany zostały podzielone na trzy swego rodzaju segmenty. Pierwszy z nich dotyczy umów Orange Światłowód z prędkością do 100 Mb/s lub wyższych. W jego przypadku prędkość zwykle dostępna będzie prezentowana w ujęciu dobowym (nie zaś miesięcznym, jak do tej pory), podobnie zresztą jak prędkość maksymalna. Operator w umowie zamieści również postanowienie, iż prędkość zwykle dostępna będzie możliwa do uzyskania przez 70% doby, maksymalna z kolei przez 50%. Mowa tu zarówno o prędkości pobierania danych, jak i ich wysyłania.

Drugi segment to prędkości do 80 Mb/s. W tym przypadku zmiany są następujące: prędkość zwykle dostępna (przez 60% doby) będzie prezentowana w ujęciu dobowym, nastąpi również zamiana jej wartości z 70% na 65% prędkości maksymalnej. W ujęciu dobowym prezentowana będzie także maksymalnie osiągana szybkość połączenia, którą można uzyskać przez 5% czasu doby.

Kosmetyka czy kluczowe zmiany?

Tak naprawdę to powyższe zmiany były najbardziej istotne. Czy jest coś jeszcze? Owszem, z Regulaminu świadczenia multimedialnych usług Orange zniknie zapis „Przez prędkość zwykle dostępną rozumiemy prędkość, jaką możecie Państwo uzyskać przez 70% okresu rozliczeniowego”, a dodatkowo ujednolicone zostaną jednostki prędkości – od teraz będzie to wyłącznie Mb/s.

Ww. zmiany dotyczą umów zawartych przed 23 marca 2020 roku, które po wspomnianej dacie nie były aneksowane. Klienci, którzy nie zamierzają akceptować zapowiedzianych modyfikacji, mogą wypowiedzieć umowę z Orange, najpóźniej do 14 września 2022 roku. Jeśli ktoś się na to zdecyduje, operator nie będzie żądał od niego odszkodowania.