niespodzianka super amazing surprise wow komputer laptop internet promocja
fot. Andrea Piacquadio / Pexels

Czy Polacy są zadowoleni ze swojego Internetu? Mamy najnowszy raport

Firma Fiberhost przeprowadziła badania dotyczące między innymi popularności sieci światłowodowej oraz wykluczenia cyfrowego. Wyniki zostały przedstawione w raporcie „Włączenie Cyfrowe”. Ilu Polaków korzysta z sieci światłowodowej? Ile osób w naszym kraju jest wykluczonych cyfrowo? Czy jesteśmy zadowoleni z prędkości swojego łącza internetowego?

Wykluczenie cyfrowe

To zjawisko polegające na braku dostępu do usług cyfrowych, wynikające z braku dostępu do łącza internetowego, braku umiejętności, ograniczonych środków finansowych lub innych czynników.

W pierwszej części raportu zostały przedstawione dane Głównego Urzędu Statystycznego, dotyczące wykluczenia cyfrowego. Według nich w 2017 roku ten problem dotyczył 18% mieszkańców naszego kraju, w 2021 roku odsetek ten spadł do 8%. Oznacza to, że około 3,8 miliona Polaków nie ma dostępu do Internetu.

Grupami społecznymi najbardziej dotkniętymi wykluczeniem cyfrowym są:

  • seniorzy – 80% wykluczonych stanowią osoby w wieku 55-74 lata (~3,63 miliona osób),
  • niezamożni – 63% wykluczonych to osoby z gospodarstw domowych, gdzie dochód nie przekracza 2500 złotych (~2,74 miliona osób),
  • mieszkańcy wsi – 55% wykluczonych mieszka na wsi (~2,5 miliona osób).

Z danych GUS wynika też, że 67% Polaków korzysta z szerokopasmowego łącza o przepustowości minimum 100 Mb/s. Niemal ¼ polskich gospodarstw domowych korzysta z łącza mobilnego. Z każdym rokiem zwiększa się odsetek osób korzystających z szybkiego Internetu.

Czy Polacy są zadowoleni ze swojego łącza?

Ankietowanym zadano pytanie, czy są zadowoleni z prędkości swojego Internetu. Aż 40% z nich odpowiedziało, że ich łącze jest trochę lub zdecydowanie za wolne. W grupie osób nieposiadających światłowodu, odsetek ten wynosił 51%. Niemal 80% z osób deklarujących korzystanie ze światłowodu twierdzi, że prędkość ich Internetu przerasta obecne potrzeby lub jest wystarczająca dla ich potrzeb.

Najwięcej, bo 35% Polaków, korzysta z łącza światłowodowego, z kolei najmniej respondentów odpowiedziało, że do ich gospodarstwa domowego Internet dostarczany jest drogą radiową lub satelitarną – takiej odpowiedzi udzieliło 9% ankietowanych.

Wyniki raportu „Włączenie Cyfrowe” Internet, cyfrowe
(źródło: Fiberhost)

Około 61% mieszkańców naszego kraju ma możliwość podłączenia się do sieci światłowodowej. 57% skorzystało z tej możliwości, a 43% ciągle używa innych technologii. Dlaczego nie zdecydowali się na korzystanie ze światłowodu? Dokładnie 35% ankietowanych stwierdziło, że wystarcza im prędkość łącza, jakie mają obecnie, z kolei co czwarty ankietowany obawia się wysokich kosztów korzystanie z takiej sieci.

Zdecydowana większość Polaków (92%) zgadza się jednak ze stwierdzeniem, że światłowód to najlepszy rodzaj połączenia internetowego. Co zmieniło się dzięki korzystaniu z takiej sieci? Najczęściej ankietowani zaznaczali odpowiedź: Spędzam więcej czasu w Internecie. Duża część z nich twierdziła też, że jest bardziej na bieżąco z tematami ze świata oraz zaczęła dzięki temu korzystać z urzędów przez Internet.  

Większość miast i obszarów o gęstej zabudowie jest już lub wkrótce będzie podłączonych do sieci światłowodowej. Walka z wykluczeniem cyfrowym staje się coraz kosztowniejsza, także ze względu na rosnące koszty inwestycji, jednak budowa nowoczesnej, szybkiej i niezawodnej sieci światłowodowej w obszarach o niskiej gęstości zaludnienia jest podstawą w walce z wykluczeniem cyfrowym. Zamierzamy kontynuować naszą misję, bo chcemy, aby jak najwięcej osób miało dostęp do szybkiego i bezpiecznego Internetu.Marta Wojciechowska, Prezeska Zarządu Fiberhost
Wyniki raportu „Włączenie Cyfrowe” internet, wykluczenie cyfrowe
(źródło: Fiberhost)

A jak to jest u Was?