Automat paczkowy Allegro

Kolejne zmiany na Allegro. Warto o nich wiedzieć

Allegro nieustannie wprowadza mniejsze i większe zmiany na swojej platformie – warto o nich wiedzieć, żeby potem nie być zaskoczonym. Dziś poinformowano o kolejnej porcji zmian dla kupujących, które zaczną obowiązywać od 12 i 19 czerwca 2023 roku.

Zmiany na Allegro od 12 czerwca 2023 roku

Pierwszą zmianą jest aktualizacja Regulaminu i Polityki ochrony prywatności Allegro Pay (PDF). Od 12 czerwca 2023 roku w sytuacji, gdy potrzebna będzie ocena zdolności kredytowej klienta i pozyskanie informacji z zewnętrznych baz danych oraz wskazanie kwoty finansowania, serwis przyjmie, że wnioskuje on o kwotę 300 złotych, a nie – jak do tej pory – 500 złotych. Ponadto pojawi się w nim informacja, że jego ewentualne zmiany nie będą miały wpływu na już zawarte umowy.

Allegro Pay

Równocześnie zostaną wprowadzone zmiany redakcyjne oraz zmiany w Polityce ochrony prywatności – od 12 czerwca 2023 roku Biuro Informacji Kredytowej (BIK) będzie przetwarzało dane osobowe klienta nie tylko na podstawie jego zgody, ale też na mocy zmienionej ustawy o kredycie konsumenckim. Mowa tu na przykład o tym, że informacja na temat dokonanych w ramach usługi finansowania zakupów będzie przetwarzana przez Allegro przez okres 5 lat licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym dokonana została transakcja.

Od 12 czerwca 2023 roku serwis uwzględni również w Regulaminie rejestracji i administrowania kartą płatniczą w koncie Allegro (PDF), że płatności kartą są możliwe też w nowym serwisie pod adresem allegro.cz, a także zaktualizuje Regulamin Allegro Pay Business (PDF), przez co zwiększy się minimalna wartość zakupów u jednego sprzedającego – z 40 do 100 złotych – która umożliwia skorzystanie z tej usługi. Ponadto klienci, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, będą mogli otrzymać propozycję skorzystania z Allegro Pay Business także na swoim koncie zwykłym, aczkolwiek jedynie w „wybranych okresach”.

Zmiany na Allegro od 19 czerwca 2023 roku

Tego dnia platforma zaktualizuje Politykę ochrony prywatności Allegro (PDF) – doda informację o tym, że przetwarza dane osobowe kupujących i sprzedających na kontach firmowych, aby zawrzeć z nimi umowę świadczenia usługi Raty dla biznesu. Ponadto serwis doprecyzuje zapisy o weryfikacji podczas licytacji w aukcjach charytatywnych – będzie mógł przeprowadzić ją maksymalnie trzy razy w ciągu sześciu miesięcy przez SMS-a lub za pomocą przelewu. Obecnie użytkownicy są weryfikowani, jeśli łączna kwota przedmiotów, które licytują lub wartość pojedynczej licytacji charytatywnej wynosi co najmniej 1000 złotych. Zmiana ta ma zapobiegać nadużyciom.

19 czerwca 2023 roku serwis wprowadzi również zmiany redakcyjne w zapisach o Allegro Lokalnie – uprości tekst Załącznika nr 13 poprzez wykreślenie części informacji o innych usługach. Mowa tu na przykład o informacji, że na tej platformie użytkownicy nie mogą skorzystać z kart podarunkowych – pozostanie ona już tylko w Regulaminie Kart Podarunkowych. Ponadto wprowadzone zostaną zmiany redakcyjne, lecz one już nie wpłyną w żaden sposób na działanie „lokalnego serwisu”.