Ministerstwo Obrony Narodowej Wojsko Obrony Cyberprzestrzeni
fot. Leszek Chemperek / CO MON

Wojska Obrony Cyberprzestrzeni będą chronić Polskę

Dziś Dzień Bezpiecznego Internetu, który w tym roku okazał się również dniem, w którym Ministerstwo Obrony Narodowej oficjalnie poinformowało o powołaniu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Zadbają one o bezpieczeństwo Polski.

Polska będzie bezpieczna. Ministerstwo Obrony Narodowej powołało Wojska Obrony Cyberprzestrzeni

Jest to nowy komponent Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Dowódcą Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni został mianowany gen. bryg. Karol Molenda, który otrzymał decyzję o wyznaczeniu go na to stanowisko od Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej.

Ministerstwo Obrony Narodowej Wojska Obrony Cyberprzestrzeni
fot. Leszek Chemperek / CO MON
Konsekwentnie wzmacniamy zdolności obronne Wojska Polskiego. W 2016 roku podczas szczytu NATO w Warszawie uznano cyberbezpieczeństwo i ataki cybernetyczne, a więc całą sferę cyber za piątą domenę operacyjną. (…)
Chcę podkreślić, że Wojska Obrony Cyberprzestrzeni to regularne wojsko, a więc to wojsko, które posiada zdolności zarówno obronne, zdolności służące rozpoznaniu, jak również do działań ofensywnych, jeżeli zaszłaby taka potrzeba.
Mariusz Błaszczak

Wojska Obrony Cyberprzestrzeni przeznaczone są do prowadzenia pełnego spektrum działań w cyberprzestrzeni – obronnych, rozpoznania i aktywnych działań ofensywnych. Dzięki temu możliwe staje się zapewnienie wyższego poziomu bezpieczeństwa w tej nowej domenie operacyjnej, jaką zgodnie z postanowieniami szczytu NATO w Warszawie w 2016 roku jest cyberprzestrzeń.

Mamy do czynienia z całym procesem, którego zwieńczeniem jest powołanie Dowództwa Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni dlatego, ze powołaliśmy do życia Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne, powołaliśmy również w każdym z województw w ramach programu „Cyber-Mil z Klasą” szkoły na poziomie nauczania szkół średnich, które są współfinansowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Liczymy, że absolwenci tych szkół trafią na uczelnie wojskowe. Potroiliśmy również liczbę miejsc na kierunkach związanych z cyberbezpieczeństwem na uczelniach wojskowych.Mariusz Błaszczak

Dzień Bezpiecznego Internetu

Jak zostało wspomniane, powołanie Wojska Obrony Cyberprzestrzeni zostało ogłoszone właśnie dziś, ponieważ dziś jest Dzień Bezpiecznego Internetu, który jest inicjatywą Komisji Europejskiej, mającą na celu zwrócić uwagę na kwestię bezpieczeństwa w sieci.

Internet to dziś naturalna sfera życia – zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci i młodzieży. Aby poruszać się w nim bezpiecznie, niezbędna jest odpowiednia wiedza. Celem takich inicjatyw jak DBI jest właśnie jej rozpowszechnianie, a także – pobudzanie do wspólnego działania w kierunku bezpiecznej cyberprzestrzeni dla wszystkichJanusz Cieszyński, pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa

Od 9 lutego do 3 marca 2022 roku potrwa cykl webinarów dla rodziców i nauczycieli, a także lekcji online i spektakli dla dzieci. Szczegółowe informacje zainteresowani znajdą na stronie saferinternet.pl – pierwszy webinar już dziś o godzinie 17:00. Ponadto przez cały luty i marzec w szkołach, bibliotekach, ośrodkach kultury i innych instytucjach w całej Polsce organizowane będą wydarzenia poświęcone bezpieczeństwu młodzieży w sieci.

smartfon komputer laptop internet
fot. bruce mars / Pexels

Dzień Bezpiecznego Internetu to również okazja, aby przypomnieć, że należy stosować silne, trudne do złamania oraz unikalne hasła do każdego konta, a także chronić swoją prywatność w sieci, czyli nie podawać swoich danych osobowych oraz innych wrażliwych danych, na przykład numerów rachunków w bankach czy kart płatnicznych. Ponadto nie wolno wchodzić na podejrzane strony i witryny o wątpliwej reputacji.

Cyfryzacja KPRM zaleca również, aby dbać o swój sprzęt, tj. pobierać oprogramowanie tylko z oficjalnych źródeł i na bieżąco je aktualizować oraz chronić urządzenia przed nieautoryzowanym dostępem – czy to bezpośrednim (warto więc włączyć blokadę hasłem, PIN-em lub kodem), czy pośrednim (po pobraniu zainfekowanego programu na smartfon, tablet lub komputer).