Vectra
źródło: Vectra

Vectra na celowniku UOKiK za podwyższanie opłat za usługi w trakcie umowy

UOKiK rozpoczął postępowanie w sprawie Vectry, która w nieprawidłowy sposób wprowadzała zmiany w umowach, podwyższając opłaty za dostarczanie przez siebie usługi. Jeżeli urząd wykaże wspomniane nieprawidłowości, na operatora może zostać nałożona wysoka kara.

Reklama

Dodamy sobie zapis, co nam zrobicie?

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi postępowanie dotyczące jednostronnej zmiany warunków umów dokonywanej przez operatora telewizji kablowej i dostawcy internetu Vectra. Jak podaje Tomasz Chróstny, umowy, które klienci zawierali z usługodawcą, pierwotnie nie posiadały klauzul modyfikacyjnych, będących podstawą wprowadzania takich zmian.

Wspomniany zapis w umowie określa bowiem, w jakich okolicznościach jej warunki mogą ulec zmianie, na przykład kiedy opłata za usługi może zostać podwyższona. UOKiK podaje, że niejednokrotnie przedsiębiorcy wprowadzali modyfikacje w oparciu o wadliwe klauzule lub nawet pomimo ich braku.

Abonenci Vectry dostali jakiś czas temu listy informujące o dodaniu przez operatora zapisu w umowie, na podstawie którego może on podwyższać wysokość ich abonamentu raz w roku. Już wtedy UOKiK podjął pierwsze działania i wystąpił do operatora z tzw. wezwaniem miękkim.

Wezwał w nim spółkę do wycofania się z zapowiedzianych zmian, dzięki czemu omawiane postępowanie przeciwko niej nie zostałoby w ogóle wszczęte. Vectra nie odniosła się jednak do tego wezwania i po kilku miesiącach wprowadziła, zgodnie z przesłanym do abonentów pismem, podwyżki cen usług.

W podejmowanych przez nas na rynku interwencjach wielokrotnie wskazywaliśmy, że zmiana istotnych warunków trwającej umowy, a do takich bez wątpienia zalicza się cenę usługi, może nastąpić tylko wówczas, gdy umowa to wyraźnie przewiduje. Temu służą właśnie klauzule modyfikacyjne, dzięki którym konsument zawierając umowę dysponuje informacją w jakich konkretnie sytuacjach może wystąpić modyfikacja warunków świadczonej usługi, w tym jej ceny. Nie można jednak takich postanowień wprowadzać jednostronnie, to jest z pozycji silniejszej strony jaką jest przedsiębiorca.Tomasz Chróstny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Klienci zapłacili 5 złotych, Vectra sporo więcej

Klienci Vectry zostali poinformowani o zwiększeniu kwoty abonamentu o 5 złotych. W skali roku przekłada się to już na 60 złotych, a to dla wielu osób znacząca kwota w domowym budżecie. I to właśnie chęć wyciśnięcia z klientów kilkudziesięciu złotych więcej spowodowała wszczęcie postępowania administracyjnego przeciwko operatorowi.

Vectra może za to słono zapłacić – jeżeli UOKiK wykaże naruszenie zbiorowych interesów konsumentów, spółce grozi kara w wysokości do 10% obrotu. Oprócz tego może zostać wydany nakaz zaniechania praktyki podwyższania cen w oparciu o wprowadzoną w niewłaściwy sposób klauzulę, a także usunięcie skutków tych zmian.

Oficjalne stanowisko Vectry

Otrzymaliśmy komentarz Vectry w sprawie postępowania UOKiK, dotyczące firmy. Oto on:

Do decyzji o zmianie warunków umów z naszymi klientami zmusiły nas zewnętrzne okoliczności niezależne od Vectry, w tym m.in. wyjątkowe przyspieszenie rozwoju cyfrowych technologii. Aby móc oferować naszym klientom usługi na najwyższym poziomie, musimy inwestować w coraz nowocześniejsze i bardziej wydajne technologie. Inwestycje te stają się wyzwaniem, kiedy weźmiemy pod uwagę rosnącą inflację, która jest wypadkową wzrostu cen energii, wynagrodzeń, obciążeń społeczno-podatkowych, usług oraz materiałów i urządzeń technicznych. Warto także dodać, że opłaty za usługi telekomunikacyjne w Polsce należą do jednych z najniższych w Europie. Wobec tych wyzwań, zmuszeni byliśmy do wdrożenia koniecznych zmian.

Musimy wyraźnie podkreślić, że wszyscy klienci, których dotyczą zmiany, otrzymują od nas korespondencję, w której w otwarty sposób wyjaśniamy przyczyny podwyżek. Zmiana warunków dotyczy jedynie klientów posiadających umowy na czas nieokreślony, czyli z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia dla każdej ze stron. Co najważniejsze, informacje te przekazywane są z odpowiednim wyprzedzeniem, a każdy z naszych abonentów i abonentek dostaje szczegółową informację o możliwości wypowiedzenia umowy wraz z dokładną instrukcją, co zrobić, jeśli nie zgadza się na nowe warunki.

Biorąc pod uwagę te okoliczności, nie możemy zgodzić się ze stanowiskiem UOKiK. Nasze działania są zgodne z literą prawa i w dostateczny sposób zabezpieczają interesy klientów, którzy mają możliwość odstąpienia od umów w odpowiednim czasie.

W najbliższych dniach złożymy do UOKiK bardziej rozbudowaną argumentację merytoryczną szczegółowo uzasadniającą nasze stanowisko. Jednocześnie cały czas pozostajemy do dyspozycji urzędu, licząc na szybkie rozwiązanie sprawy i rozwianie wszelkich wątpliwości.