aplikacja mObywatel
Aplikacja mObywatel (fot. Ministerstwo Cyfryzacji)

Dowód w mObywatelu równie ważny jak zwykły dowód osobisty. Jest już projekt ustawy

Rada Ministrów przyjrzy się projektowi ustawy, która zakłada zrównanie ważności dokumentów fizycznych z tymi przedstawianymi za pomocą aplikacji mObywatel. Otworzyłoby to znacznie więcej możliwości niż dotychczas.

mObywatel nie zawsze honorowany

Aplikacja mObywatel, w której można przechowywać cyfrowe odpowiedniki dokumentów tożsamości, legitymacji czy dokumentów potwierdzających nasze uprawnienia, ma swoje ograniczenia. O ile bez problemu posłużymy się „dowodem w komórce” podczas sprawdzania biletów w podróży PKP czy okażemy prawo jazdy przy kontroli drogowej, to są też sytuacje, w których i tak musimy wyciągnąć z portfela plastik – na przykład aplikacja mObywatel nie jest honorowana, gdy podpisujemy kredyt na raty 0% w markecie elektronicznym. Podobnie jest z załatwianiem wielu spraw urzędowych.

aplikacja mObywatel

W rezultacie, mObywatel jest obecnie trochę taką protezą dowodu osobistego. Niby nie musimy nosić ze sobą fizycznego dowodu tożsamości, ale jednak w pewnych przypadkach nie można się bez niego obejść. Na szczęście widzą to nie tylko użytkownicy aplikacji, ale także urzędnicy.

Ustawa o aplikacji mObywatel

Do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów trafił projekt ustawy o aplikacji mObywatel. Zakłada on między innymi zrównanie ważności dokumentów fizycznych i cyfrowych. Poza tym apka miałaby ułatwić zdalne załatwianie spraw urzędowych, włącznie z przeprowadzaniem mobilnych płatności – to coś, o czym obecnie możemy tylko pomarzyć.

Obywatele oczekują, że obecne rozwiązanie będzie rozwijane, a co za tym idzie, umożliwi skorzystanie z o wiele większej funkcjonalności niż teraz. Projekt ustawy zakłada:

  1. Zrównanie pod względem prawnym dokumentów cyfrowych obsługiwanych w aplikacji mObywatel z analogicznymi dokumentami w tradycyjnej, nieelektronicznej formie – w szczególności doprecyzowanie warunków wykorzystywania i uznawania dokumentu elektronicznego, obsługiwanego przy użyciu aplikacji „mObywatel”, który służyć ma jako mobilny odpowiednik dowodu osobistego.
  2. Upowszechnienie korzystania z usługi mLegitymacji przez uczniów i studentów.
  3. Stworzenie rozwiązania w ramach którego jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty (organizacje zawodowe, zrzeszenia, związki sportowe) będą mogły prowadzić ewidencję, uruchamiać i zarządzać swoimi dokumentami elektronicznymi, wydanymi dla obywateli (mieszkańców, członków organizacji). Działania te przyczynią się do wyrównywania dysproporcji w zakresie dostępu do nowoczesnych technologii, w szczególności dla mieszkańców mniejszych gmin, powiatów, które z uwagi, na przykład na koszty nie dają swoim mieszkańcom możliwości efektywnego korzystania, m.in. z kart mieszkańca. Przygotowanie rozwiązania na poziomie systemu teleinformatycznego ministra właściwego do spraw informatyzacji, związanego z funkcjonowaniem aplikacji mObywatel, z którego będą mogły skorzystać podmioty nieposiadające odpowiednich zasobów, a realizujące usługi np. na rzecz mieszkańców będzie dogodnym rozwiązaniem dla usługodawców.
  4. Uproszczenie procesu nawiązywania przez ministra właściwego do spraw informatyzacji współpracy z podmiotami (w szczególności z jednostkami samorządu terytorialnego, szkołami, uczelniami) w zakresie korzystania z standardowych usług opracowywanych i udostępnianych przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.
  5. Rozszerzenie dostępnego zakresu danych, którymi mogą zarządzać użytkownicy aplikacji mObywatel w ramach dokumentu elektronicznego mObywatel – o takie dane jak: NIP (jeśli został nadany), datę wydania dowodu osobistego, stan cywilny, adres i datę zameldowania na pobyt czasowy oraz datę upływu deklarowanego terminu pobytu, dane z Rejestru Danych Kontaktowych – celem wdrożenia nowych usług w tej aplikacji.
  6. Umożliwienie wykorzystywania aplikacji mObywatel jako czynnika uwierzytelnienia profilu zaufanego.
  7. Umożliwienie przekazania danych w celu uwierzytelnienia użytkownika aplikacji w systemie teleinformatycznym podmiotu publicznego.
  8. Zapewnienie możliwości dokonywania płatności w ramach usług świadczonych przez podmioty publiczne w aplikacji mObywatel.
  9. Uregulowanie, że opiekun prawny, rodzic może w aplikacji posiadać dostęp do dokumentu elektronicznego osoby, którą ma pod swoją opieką.
  10. Rozszerzenie możliwych źródeł finansowania rozwoju i utrzymania systemu teleinformatycznego ministra właściwego do spraw informatyzacji oraz aplikacji mObywatel.

Koniec końców, chodzi o zaspokojenie potrzeb osób korzystających z usług mobilnych, rozwijając ideę cyfrowych usług Państwa. To jak najbardziej słuszny kierunek – przyszłość, w której większość spraw urzędowych czy związanych z potwierdzeniem naszej tożsamości będzie można załatwić z poziomu smartfona, brzmi naprawdę dobrze.

Oczywiście to na razie tylko projekt, do którego będzie można zgłaszać uwagi i poprawki, na długo przed jego przyjęciem, ale dobrze, że widać jakiś ruch w temacie. Nawet gdyby udało się wdrożyć tylko część z postulatów, to zawsze coś do przodu.