uwaga alarm WiFi Wi-Fi megafon
fot. mohamed_hassan / Pixabay

Alarmy zagrożenia terroryzmem i cyberterroryzmem w Polsce zostały przedłużone

W Polsce wciąż istnieje ryzyko wystąpienia ataku terrorystycznego lub cyberterrorystycznego. Świadczy o tym fakt, że premier Mateusz Morawiecki przedłużył obowiązywanie w kraju stopni alarmowych BRAVO i CHARLIE-CRP.

Prewencyjne stopnie alarmowe

Jak możemy przeczytać na rządowych stronach gov.pl, Prezes Rady Ministrów wprowadził stopnie alarmowe na wszelki wypadek. Nie mają one związku z żadnym incydentem zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Nie są także czymś, na co mieliby w jakiś szczególny sposób reagować obywatele.

Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb dbających o bezpieczeństwo i całej administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności.

Stopnie alarmowe BRAVO i CHARLIE–CRP na terenie całego kraju wciąż obowiązują (fot. pxhere, CC0)

Stopień BRAVO

Drugi stopień alarmowy BRAVO został utrzymany ze względu na aktualną dynamiczną sytuacją geopolityczną w regionie i w Ukrainie oraz wzmożonym ruchem na granicy. To drugi z czterostopniowej skali stopni alarmowych i można go wprowadzić w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, kiedy jednak konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany.

W takiej sytuacji podejmuje się szereg dodatkowych działań, na przykład Policja, Straż Graniczna i Żandarmeria Wojskowa mają prawo do wzmożonych kontroli dużych skupisk ludzi czy obiektów użyteczności publicznej, które mogłyby stać się potencjalnym celem ataków terrorystycznych. Podczas zabezpieczania takich miejsc i obiektów umundurowani funkcjonariusze zobowiązani są nosić kamizelki kuloodporne oraz broń długą.

Stopień CHARLIE-CRP

Trzeci stopień alarmowy CHARLIE–CRP dotyczy bezpieczeństwa cyberprzestrzeni. W sumie takich stopni alarmowych jest cztery. Wprowadza się go, gdy wystąpi zdarzenie o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyska się wiarygodne informacje o planowanym zdarzeniu. Ten stopień alarmowy również obejmuje cały kraj.

W czasie trwania alarmu CHARLIE-CRP prowadzone są całodobowe dyżury administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa tych systemów.

Oba stopnie alarmowe będą obowiązywały do 31 lipca 2022 r. do godz. 23:59.