aplikacja mObywatel
aplikacja mObywatel (źródło: Cyfryzacja KPRM)

Sejm przyjął projekt ustawy o aplikacji mObywatel. Od kiedy będzie ważna tak samo jak dowód osobisty?

Prace nad zrównaniem dowodu osobistego i aplikacji mObywatel rozpoczęły się w maju 2022 roku. Mniej niż rok później Sejm przyjął projekt niezbędnej do tego ustawy. Od kiedy mObywatel będzie honorowany tak samo jak dowód osobisty?

Sejm przyjął projekt ustawy o aplikacji mObywatel

Adam Andruszkiewicz, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, poinformował, że 9 marca 2023 roku Sejm zdecydowaną większością głosów (436 posłów za, 9 przeciw, dwóch wstrzymało się od głosu) przyjął projekt ustawy o aplikacji mObywatel. Na stronie Rządowego Procesu Legislacyjnego widnieje informacja, że Dalszy ciąg procesu legislacyjnego powyższego projektu znajduje się na stronach Sejmu RP. Cyfryzacja KPRM opublikowała wczoraj na swoim Twitterze post, w którym cytuje Andruszkiewicza – powiedział on, że prawdopodobnie od września będzie można legitymować się w bankach cyfrowym dowodem tożsamości dostępnym w aplikacji.

Adam Andruszkiewicz aplikacja mObywatel Cyfryzacja KPRM fot. Tabletowo.pl
fot. Tabletowo.pl

Cyfryzacja KPRM podkreśla też, że cyfrowy dokument tożsamości to nie jest dowód osobisty w formie elektronicznej – to zupełnie nowy dokument (funkcjonujący niezależnie od dowodu osobistego), którym będzie można posługiwać się w kraju. Adam Andruszkiewicz poinformował, że nie ma zamiarów likwidacji tradycyjnych dokumentów.

Trwają natomiast prace nad „umiędzynarodowieniem aplikacji” – jest to kwestia porozumień między państwami. Tutaj warto przypomnieć, że w planach jest dodanie do mObywatela również paszportu i zrównanie także jego ważności z fizycznym dokumentem, aczkolwiek jest to już znacznie bardziej wymagający proces i trudno dziś przewidzieć, czy się powiedzie, a jeśli tak, to w jakim stopniu.

Co dalej?

Zgodnie z obowiązującym w Polsce procesem legislacyjnym, uchwalona przez Sejm ustawa jest przekazywana do Senatu, a następnie jest ona przesyłana do właściwej komisji senackiej (jednej lub kilku), która w terminie nie dłuższym niż 18 dni opracowuje swoje stanowisko i przedstawia je na forum Senatu w formie sprawozdania. Następnie ustawa jest przedmiotem obrad Senatu, który może odrzucić ją w całości, przyjąć bez zmian lub wnieść poprawki (wówczas ponownie trafia do Sejmu).

Po uchwaleniu ustawy, to znaczy rozpatrzeniu jej przez Sejm i Senat, Marszałek Sejmu przekazuje ją do podpisu Prezydentowi RP. Prezydent podpisuje ustawę, jeżeli nie budzi ona jego zastrzeżeń i zarządza publikację w „Dzienniku Ustaw”. Ustawa wchodzi w życie po 14 dniach od jej opublikowania, chyba że jest określony inny termin jej wejścia w życie.

Jeśli posłowie byli tak zgodni, można spodziewać się, że podobną jednomyślnością wykażą się również senatorowie, a na końcu prezydent. Według wcześniejszych zapowiedzi, mObywatel zostanie formalnie (tj. zgodnie z literą prawa) zrównany z dowodem osobistym jeszcze przed tegorocznymi wakacjami. Wyjątkiem są banki, które – jak powiedział Andruszkiewicz – potrzebują więcej czasu na wdrożenie nowych procedur. Fizyczny dowód będzie nadal jednak potrzebny przy przekraczaniu granicy i wyrabianiu nowego dowodu osobistego – to się nie zmieni.

Według najnowszych danych, aplikację mObywatel pobrało już ponad 9,6 mln osób.

Projekt ustawy o aplikacji mObywatel (PDF)