flaga unii europejskiej european union flag
(źródło: Pixabay / Dusan_Cvetanovic)

Roaming w Unii Europejskiej bez dopłat przedłużony aż do 2032 roku

Od lat operatorzy telefonii komórkowej zobowiązani są do świadczenia usług na terenie innych państw Unii Europejskiej na zasadach obowiązujących w kraju pochodzenia danego numeru telefonu. To wygodne dla konsumentów postanowienie zostanie przedłużone do 2032 roku.

Roam like at home znacznie dłużej

Parlament Europejski pochylił się nad kwestią Roam like at home, czyli zbiorem regulacji, działających na rzecz klientów sieci komórkowych. Dzięki nim nie musimy płacić wysokich rachunków, kiedy umowę z operatorem mamy w Polsce, a tymczasowo przebywamy za granicą. W takiej sytuacji, o ile nie przekraczamy limitów, możemy wykonywać połączenia głosowe i wysyłać SMS-y w cenach nie wyższych niż gdybyśmy pozostawali w kraju.

Obecne założenia Roam like at home bardzo służą klientom sieci komórkowych. Operatorom nieco mniej

W ramach aktualnych przepisów dotyczących roamingu międzynarodowego w granicach Unii Europejskiej, warunki świadczenia usług przez operatorów w obecnej formie, mają pozostać niezmienione do 30 czerwca 2022 roku. Co potem?

Po tym czasie ponownie stanęlibyśmy przed widmem sporych dopłat do roamingu zagranicznego. Na szczęście urzędnicy UE wyprzedzili ten bieg wydarzeń. Biuro prasowe Komisji Europejskiej przekazało, że osiągnięto pierwsze porozumienia, umożliwiające przedłużenie świadczenia Roam like at home na niezmienionych zasadach aż do 2032 roku.

Idzie ku dobremu

Co prawda nie mamy jeszcze do czynienia z ostatecznymi decyzjami, ale wszystko wskazuje na to, że operatorzy będą musieli się nastawić na dalsze „straty”, wynikające z utrzymywania taniego dostępu do swoich usług poza granicami Polski. Współpracujące sieci zagraniczne mają zwykle droższe ceny, które w Roam like at home operatorzy muszą wyrównywać na własny koszt. Oczywiście użytkownikom jest to bardzo na rękę – zwłaszcza w Polsce, gdzie ceny usług telekomunikacyjnych są jednymi z najniższych w Europie.

Komisja Europejska ma jeszcze zaproponować ewentualne zmiany w projekcie przedłużenia świadczenia roamingu w Europie, tak by odzwierciedlały one aktualne potrzeby klientów oraz rynku i jednocześnie nie „krzywdziły” operatorów.

Osiągnięte wstępne porozumienie podlega jeszcze zatwierdzeniu przez Radę i Parlament Europejski. Można jednak być względnie spokojnym o przebieg tych działań. Najwyraźniej dalej będziemy mogli cieszyć się naprawdę dobrymi warunkami roamingu – oczywiście o ile usługi telekomunikacyjne w Polsce nagle nie zdrożeją.