listonoszka Poczta Polska
(źródło: Poczta Polska)

Poczta Polska uprzedza – listonosze znów zaczną pukać do Waszych drzwi

Skończyły się miesiące wygody – listonosze znów zaczną pukać do drzwi adresatów przesyłek poleconych. Poczta Polska poinformowała o zmianach w sposobie doręczeń wszystkich listów, których odebranie trzeba potwierdzić listonoszowi własnoręcznym podpisem.

Poczta Polska uprzedza – listonosz znów zacznie pukać do Twoich drzwi

Część z Was być może zastanawiała się, dlaczego w ostatnich miesiącach listy polecone są wrzucane do skrzynki, a nie były dostarczane bezpośrednio do rąk adresata. Nie każdy wie, że w związku z wybuchem epidemii ponad dwa lata temu zmienił się sposób dostarczania listów poleconych. Na podstawie wprowadzonych w prawie pocztowym zmian (Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. § 37 Prawo Pocztowe z póź. zm. § 37, ust 4a,) podjęto decyzję o bezkontaktowym dostarczaniu przesyłek listowych rejestrowanych, które nie wymagały zwrotnego potwierdzenia odbioru. Jednocześnie zrezygnowano też z obowiązku uzyskania przez kuriera pokwitowania odbioru przesyłki.

Miało to na celu zwiększenie bezpieczeństwa zarówno pracowników Poczty Polskiej, jak i klientów. To się jednak właśnie zmienia – Poczta Polska poinformowała o przywróceniu standardowego trybu doręczania przesyłek listowych rejestrowanych bezpośrednio do adresata. Jest to związane z faktem, że od 16 maja 2022 roku nie obowiązuje w Polsce już stan epidemii, tylko stan zagrożenia epidemicznego.

list polecony doręczenie przesyłka Poczta Polska
(źródło: Poczta Polska)
Poczta Polska dostosowuje się do oczekiwań Klientów. W sytuacji epidemii preferowane były rozwiązania jak najbezpieczniejsze. Teraz chcemy ponownie zaoferować Klientom tradycyjną formułę listu poleconego, doręczanego jak wcześniej do rąk adresata. Pozostawiamy możliwość skorzystania z opcji „polecony do skrzynki”, z uwagi na spore zainteresowanie i dużą liczbę pozytywnych opinii o tym rozwiązaniu.Daniel Witowski, rzecznik prasowy Poczty Polskiej

Jak zostało wspomniane, cały czas istnieje możliwość dostarczania listów poleconych do skrzynki, jeżeli nadawca nie wymaga zwrotnego potwierdzenia odbioru. Każdy chętny może skorzystać z usługi „Polecony do skrzynki”. Jest ona bezpłatna, a o pozostawieniu przesyłki w skrzynce poczta informuje poprzez wiadomość SMS lub e-mail.

Aby skorzystać z usługi „Polecony do skrzynki”, należy wypełnić formularz w formie elektronicznej, a następnie potwierdzić go online profilem zaufanym lub złożyć wydrukowany w formie papierowej we właściwej placówce pocztowej bądź przekazać go listonoszowi. Co ważne, w formularzu trzeba podać numer telefonu lub adres e-mail, aby poczta mogła wysyłać powiadomienia o pozostawieniu listu poleconego w skrzynce adresata (pod warunkiem, że nie jest wymagane zwrotne potwierdzenie odbioru i przesyłka mieści się w skrzynce na listy).