Reklama
Internet - źródło: Pixabay

Internet mobilny coraz popularniejszy w gospodarstwach domowych w Polsce

Aż 92,4% – taki procent gospodarstw domowych w Polsce może pochwalić się dostępem do internetu. Jest to wzrost o 2 punkty procentowe względem ostatniego roku. Czy możemy wreszcie powiedzieć, iż jest to w Polsce usługa masowa?

Reklama

Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2021 roku. Raport GUS-u

Co jest jednak intrygujące, raport przygotowany przez Główny Urząd Statystyczny nie informuje dokładnie, na jaki miesiąc obecnego roku przypadają przytoczone wcześniej liczby, zwłaszcza iż te 92,4% sumuje dostęp do łącza stacjonarnego oraz mobilnego. Jak więc prezentują się poszczególne typy usług?

W przypadku łącza stacjonarnego możemy mówić o 68,8% gospodarstw domowych w Polsce. Jest to niewielki wzrost względem zeszłego roku, bo tylko o 1,1 punkt procentowy. Ciekawiej wygląda sytuacja w przypadku sieci mobilnych. Tutaj mówimy już o 72% nasycenia, a więc wzroście rzędu 5,3 punktów procentowych. Jak GUS zauważa w swoim raporcie, w 2020 roku to łącze stacjonarne było popularniejszą usługą wśród Polaków.

Internet mobilny, czyli wielka loteria

Mały dowód anegdotyczny – podczas pracy na infolinii jednego z operatorów GSM, potężna większość problemów, z jakimi klienci do nas dzwonili, dotyczyła właśnie mobilnych usług internetowych. Pomimo ich ogromnej niestabilności, wiele domostw mimo wszystko decyduje się na takie łącza.

Internet mobilny, to przede wszystkim swoboda ruchu. Mały router w kieszeń i można korzystać z łącza w całej Polsce
Internet mobilny to przede wszystkim swoboda ruchu. Mały router w kieszeń i można korzystać z łącza w całej Polsce (źródło: John Schnobrich, Unsplash)

Użytkownicy decydują się też na mobilne łącze tylko dlatego, ponieważ nie mogą jeszcze skorzystać z dobrodziejstw światłowodu, i to mimo że są nim zainteresowani. W mobilne łącze zdecydowanie łatwiej się zaopatrzyć, gdyż wiele rozwiązań nie wymaga podpisywania wieloletniej umowy z usługodawcą.

Wracając jednak do oficjalnych danych – zdalna praca oraz nauczanie z pewnością odegrały tu swoją rolę. Według GUS, łącznie aż 82,5% Polaków uważa, że dzieci zdecydowanie zdobyły tyle samo wiedzy, co podczas standardowych zajęć w klasach. Na dostęp do sieci zdecydowanie częściej decydują się te gospodarstwa, w których żyją też dzieci. Miasta także mają przewagę nad wsiami, lecz różnice te nie sięgają na ogół 2 punktów procentowych.

Ponadto z danych GUS wynika, że 61,2% Polaków w wieku 16-74 lat zamawia towary i usługi poprzez internet. Nieco gorzej mają się z kolei przedsiębiorstwa – mniej niż 50% polskich firm wykorzystuje w swoim działaniu portale społecznościowe, telekonferencje, chmury obliczeniowe, sprzedaż elektroniczną czy też usługi zdalnego dostępu.