UPC Play logo

Play przejmuje UPC Polska!

Stało się! P4 Sp. z o.o. i Liberty Global poinformowali dziś oficjalnie o podpisaniu umowy sprzedaży i nabycia 100% udziałów UPC Polska przez Play. Transakcję muszą jednak jeszcze zatwierdzić organy regulacyjne.

Play przejmuje UPC Polska!

Już pod koniec lipca 2021 roku Grupa iliad poinformowała, że złożyła Liberty Global wstępną ofertę nabycia 100% kapitału zakładowego UPC Polska. Wówczas jednak nie było wiadomo, czy dojdzie do porozumienia, ponieważ obie strony miały jeszcze sporo kwestii do obgadania. Teraz okazuje się, że rozmowy zakończyły się zgodą na przejęcie.

UPC Polska wyceniono na 7 mld złotych (1,8 mld dolarów amerykańskich). Kwota ta uwzględnia dług oraz korekty kapitału obrotowego, a jednocześnie odzwierciedla około dziewięciokrotność skorygowanej EBITDY, prognozowanej na koniec 2021 toku, a także blisko dwudziestokrotność szacowanych na koniec bieżącego roku operacyjnych wolnych przepływów pieniężnych.

Ta transakcja jest kolejnym potwierdzeniem znaczącej wartości opartych na światłowodach sieci HFC w Europie, jak również istotnych korzyści synergii z konwergencji usług stacjonarnych i mobilnych. Działamy w Polsce ponad 20 lat i jesteśmy dumni z naszego wkładu w rozwój polskiej gospodarki cyfrowej i wpływu na społeczeństwo.Chciałbym podziękować i pochwalić cały zespół zarządzający UPC Polska, kierowany obecnie przez Roberta Redeleanu, dziękując za ich ciężką pracę w ostatnich latach. UPC Polska, największy dostawca telewizji kablowej oraz wiodący dostawca trzech usług cyfrowych, oraz Play, który dociera do 99% polskiej populacji ze swoimi usługami mobilnymi, dzięki nowej skali działania, stworzą liczącą się na polskim rynku siłę. Rozumiejąc głęboki sens tego połączenia, będziemy z uwagą obserwować jak ten ogólnopolski czempion oferuje klientom w Polsce najwyższej jakości usługi cyfrowe i internet.Środki finansowe z transakcji, po spłacie długu, wyniosą około 600 milionów dolarów i powiększą obecne, znaczące zasoby gotówkowe Liberty Global, wynoszące 4,1 miliarda dolarów na koniec czerwca 2021. Jak zawsze, pozostajemy skoncentrowani na tworzeniu wartości i jesteśmy zadowoleni z korzystnej wyceny, jaką udało się uzyskać za nasz biznes w Polsce, zapewniając udziałowcom Liberty Global potężny zwrot z inwestycji.Mike Fries, Chief Executive Officer, Liberty Global
UPC Play logo

Finalizacja transakcji spodziewana jest w pierwszej połowie 2022 roku, aczkolwiek wymaga ona jeszcze spełnienia warunków transakcyjnych i odpowiednich zgód regulacyjnych. Jednocześnie Liberty Global zgodziło się na zapewnienie Grupie illiad dostępu do określonych usług, w tym głównie z obszaru sieci i technologii (na okres do czterech lat).

Liberty Global podaje, że na koniec czerwca 2021 roku UPC Polska obejmowało swoim zasięgiem 3,7 mln gospodarstw domowych i 1,5 mln klientów. Na tamten moment korzystali oni z 1,3 mln usług internetowych, 1,4 mln usług telewizyjnych i ponad 600 tysięcy usług telefonii stacjonarnej.