people hugging przytulanie się przytulenie
fot. Jonathan Borba / Pexels

Operator sieci Plus wchłonie Aero2

Aero2 rzadko daje o sobie znać. Operator, który swego czasu zatrząsł polskim rynkiem telekomunikacyjnym, zapewniając darmowy dostęp do internetu, dziś sporadycznie pojawia się na łamach mediów. Teraz okazuje się, że marka wkrótce zmieni właściciela.

Polkomtel ogłosił plany przejęcia Aero2

8 września 2021 roku Polkomtel (operator sieci Plus) oraz Aero2 podpisali plan połączenia obu spółek. Informację tę podano jednak do wiadomości dopiero teraz, gdyż wcześniej była objęta tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Plan zakłada, że Polkomtel przejmie Aero2 i spółka przejmowana przeniesie cały swój majątek na spółkę przejmującą. A jako że operator sieci Plus jest jedynym wspólnikiem Aero2, połączenie zostanie dokonane w trybie uproszczonym.

Aero2 logo

Majątek przejmowanej przez Polkomtela spółki został wyceniony na dzień 1 sierpnia 2021 roku na kwotę 230865411,77 złotych. Informuje on jednak, że na skutek przejęcia jego kapitał zakładowy nie zostanie podwyższony. Po sfinalizowaniu transakcji spółka Aero2 zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

Polkomtel poinformował też, że połączenie spółek uczestniczących w łączeniu nie podlega obowiązkowi zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ponieważ spółki te należą do tej samej grupy kapitałowej Grupa Polsat Plus.

Co dalej z marką Aero2?

Należy zauważyć, że Polkomtel zamierza przejąć spółkę Aero2, lecz nie wiadomo, kiedy to faktycznie nastąpi. 8 września 2021 roku podpisano bowiem plan połączenia, w którym nie podano konkretnych dat fuzji. Operatorowi sieci Plus prawdopodobnie zależy jednak na tym, aby transakcję sfinalizować jak najprędzej, tym bardziej, że nie musi jej zgłaszać do UOKiK i postanowił ujawnić swoje zamiary opinii publicznej.

Nadal nie wiadomo również, co się stanie z marką Aero2 po połączeniu spółek. W sieci słychać głosy, że zniknie ona z rynku, lecz wydaje się to mało prawdopodobne – raczej będzie dalej na nim funkcjonować, szczególnie że cały czas udoskonala swoją ofertę. Zapewne w jej przypadku zostanie zastosowana taka sama strategia, na jaką zdecydował się Play po przejęciu Virgin Mobile.