UOKiK zmusza T-Mobile do zwrotu niewykorzystanych środków z kont numerów na kartę

Jak dotąd, operatorzy niezbyt entuzjastycznie podchodzili do kwestii zwracania klientom środków z kont pre-paid, pozostałych tam po wygaśnięciu konta. Plus został z podobnego powodu ukarany przez UOKiK, a dziś pojawiła się decyzja w sprawie T-Mobile.

Kiedy zmieniasz operatora, masz prawo do swoich pieniędzy

Klient, który korzysta z oferty pre-paid i decyduje się na zmianę operatora musi liczyć się z tym, że środki zgromadzone na koncie zostaną podczas przenosin wyczyszczone do zera, jeśli nie pozostaje ono aktywne. Gdzie się podziewają te pieniądze? Nigdzie, po prostu znikają.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) jest zdania, że przed przeniesieniem numeru, klient ma prawo do odzyskania środków z konta, i właśnie tego dotyczy decyzja w sprawie T-Mobile.

Konsumenci nie mogą tracić niewykorzystanych środków zgromadzonych na koncie pre-paid z powodu braku kolejnego doładowania. To utrudnianie zmiany operatora, co jest zakazane przez Prawo telekomunikacyjne. Także Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej nakazuje operatorom uczciwie rozliczać się z konsumentami przy zmianie dostawcy usług.Tomasz Chróstny, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK)

To normalne w Unii Europejskiej

Nowe postanowienie UOKiK wzywa T-Mobile do zmiany regulaminu i wprowadzenia nowej procedury zwrotu środków pozostałych na nieaktywnym koncie pre-paid. Klienci sieci zostaną powiadomieni o możliwości ubiegania się o zwrot w ciągu 2 miesięcy od uprawomocnienia się decyzji prezesa UOKiK.

Zwrot środków nie będzie odbywał się automatycznie, a musi być poprzedzony wnioskiem klienta. Tak działa to na przykład w Niemczech, Austrii, Chorwacji, Hiszpanii czy na Węgrzech, na mocy Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej, który został wprowadzony w życie pod koniec 2018 roku, a do którego operatorzy w Polsce wciąż mają problemy się dostosować.

Jak odzyskać środki z nieaktywnego konta pre-paid?

W T-Mobile procedura będzie musiała pozostać zgodna z poniższymi zasadami:

  • wniosek o zwrot niewykorzystanych środków musi wpłynąć przed upłynięciem 30 dni od wygaśnięcia ważności konta lub zmianą operatora
  • wniosek można złożyć online (przez e-mail), telefonicznie lub przez kontakt z BOK
  • w ciągu 30 dni środki powinny być przelane na wskazany we wniosku numer konta bankowego lub inne konto pre-paid w T-Mobile

Należy jednak pamiętać o dwóch niezwykle ważnych rzeczach:

  1. wnioskodawca musi mieć co najmniej pół roku stażu w T-Mobile Polska (a więc „skakanie” po operatorach dla uzyskania bonusów będzie cięższe)
  2. operator ma prawo do nałożenia opłaty manipulacyjnej, nawet w kwocie 20 zł (należy zatem przekalkulować, czy składanie wniosku o przeniesienie 5 zł z konta rzeczywiście się opłaca)

Nie tylko T-Mobile

To pierwszy raz, kiedy UOKiK publikuje zalecenia dotyczące zwrotów środków z wygasłych kont pre-paid. Na razie wyraźne wytyczne otrzymało T-Mobile, ale podobne postępowania toczą się w związku z Orange i Play.