Plus GSM logo
Plus logo (źródło: Polkomtel)

Plus ukarany przez UOKiK. Na celowniku są też inni operatorzy

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest po to, aby – jak sama nazwa wskazuje – bronić interesów konsumentów. Te są bowiem dość często naruszane, m.in. przez firmy telekomunikacyjne. Praktyka ta na dłuższą metę jest nieopłacalna, o czym właśnie przekonał się Polkomtel (operator sieci Plus). Na celowniku urzędu są jednak też Orange, Play i T-Mobile. O co tym razem chodzi?

Plus ukarany przez UOKiK – musi zapłacić ponad 20 mln zł kary

Już we wrześniu 2016 roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie przeciwko czterem największym operatorom w Polsce (Orange, Plus, Play, T-Mobile), bowiem jego wątpliwości budziło to, brak kolejnego doładowania telefonu na kartę oznaczał, że przepadają niewykorzystane środki. Podstawą do przyjrzenia się tej praktyce były spływające do UOKiK skargi konsumentów.

Pierwsze postępowanie właśnie się zakończyło – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że Polkomtel (operator sieci Plus) naruszył zbiorowe interesy konsumentów i dlatego nałożył na niego karę w wysokości aż 20 433 226 złotych.

Liczyliśmy, że operator wystąpi z propozycją wydania decyzji zobowiązującej, pomimo długiego czasu trwania postępowania tak się nie stało. Co więcej – praktyka nadal trwa – mówi Tomasz Chróstny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

UOKiK nie spodobał się fakt, że w przypadku ofert na kartę, użytkownik musi doładować konto określoną kwotą, aby móc korzystać z usług przez jakiś czas. Jeśli jednak nie wyda wszystkich środków i nie doładuje konta ponownie, niewykorzystane pieniądze przepadają. Jedynym sposobem na odzyskanie pieniędzy jest złożenie reklamacji, lecz – w przypadku jej uznania – są one przywracane na konto abonenckie, a nie w gotówce, w dodatku pod warunkiem, że dana osoba nadal jest klientem danej sieci. Jeżeli nie jest, niewykorzystane środki bezpowrotnie przepadają.

Na rynku usług telekomunikacyjnych panuje duża konkurencja, więc konsument powinien móc swobodnie wybierać najlepsze dla siebie oferty pre-paid. Tak się jednak nie dzieje bowiem konsument jest zmuszony do wykupywania doładowań tylko od jednego operatora z obawy przed utratą zgromadzonych na karcie środków pieniężnych. To operator dysponuje środkami swoich klientów i powinien je zwrócić na wniosek konsumenta automatycznie tak, jak się to odbywa na innych, europejskich rynkach – dodaje prezes UOKiK.

Jak zaznacza Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, praktyka zwracania niewykorzystanych pieniędzy jest powszechna w takich państwach, jak Niemcy, Austria, Węgry, Chorwacja czy Hiszpania. Dlatego urzędnicy będą zabiegać o to, aby podobnie stało się w Polsce, nawet jeśli operatorzy zostaną do tego zmuszeni ogromnymi karami.

Na razie bowiem ukarany został tylko Polkomtel, ale cały czas trwają postępowanie przeciwko OrangePlayT-Mobile. Jeżeli operatorzy nie zmienią swoich praktyk, prawdopodobnie i oni będą musieli zapłacić wielomilionowe kary.

Prezes UOKiK nakazał Polkomtelowi zaniechać tej praktyki i opublikować rozstrzygnięcie urzędu na stronie internetowej operatora.

[Aktualizacja]

Plus wystosował komentarz do decyzji UOKiK:

„Na obecnym etapie Polkomtel nie zgadza się z decyzją UOKiK i uważa ją za pozbawioną podstaw prawnych. Na pewno odwołamy się do sądu i do czasu ostatecznego i prawomocnego wyroku, decyzja UOKiK pozostaje nieprawomocna, w związku z czym nie może być podstawą do żądania zwrotu środków.

Obecnie nie ma regulacji, które wyróżniałyby usługi telekomunikacyjne od innych, szeroko stosowanych w polskiej gospodarce usług przedpłaconych (bony, talony, opłaty za parkowanie – np. wykupujemy opłatę za parkowanie z góry na 60 minut i jeśli parkujemy tylko 50 minut, to nie przysługuje nam zwrot opłaty za pozostałe 10 minut itd.).”

Źródło: UOKiK, Telepolis