suprised woman kobieta smartfon smartphone
(fot. Max Pixel)

Nie zdziw się, jak wkrótce dostaniesz SMS-a z NFZ, ZUS-u czy innego urzędu

Niedawno SMS obchodził swoje 30. urodziny. Pod naszym artykułem na ten temat pojawiły się komentarze, że niektórzy już z nich nie korzystają, bo polegają na RCS lub/i komunikatorach internetowych. Mimo wszystko SMS nigdzie się nie wybiera, wręcz przeciwnie – mieszkańcy Polski wkrótce mogą zostać zasypani wiadomości od różnych urzędów.

Nowelizacja przepisów przyniesie oszczędności

Cyfryzacja Kancelarii Prezesa Rady Ministrów poinformowała dziś, że Zespół Projektowania Prac Rządu przyjął nowelizację ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy – Prawo telekomunikacyjne (którą w niedalekiej przyszłości ustawa Prawo komunikacji elektronicznej). Nowe przepisy umożliwią samorządom i urzędom centralnym wysyłanie powiadomień i komunikatów informacyjnych do obywateli.

Warto tutaj zauważyć, że instytucje publiczne już wcześniej mogły wysyłać wiadomości z komunikatami do mieszkańców Polski, aczkolwiek do tej pory musiały w tym celu zawierać odrębną umowę na wysyłkę SMS-ów oraz tworzyć własny system do obsługi powiadomień. Nowelizacja przepisów sprawi, że to się zmieni – nie będą już musiały ponosić opłat na rzecz dostawców usług telekomunikacyjnych w oparciu o liczbę wysłanych wiadomości, ponieważ wszystkie koszty weźmie na siebie budżet państwa.

To rozwiązanie znacząco upraszcza procedury i system rozliczeń, a także zmniejszy obciążenia administracyjne. Janusz Cieszyński, Sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnik Rządu do spraw Cyberbezpieczeństwa

Już wkrótce NFZ, ZUS, KRUS i inne urzędy zaczną wysyłać SMS-y do Polaków

Pozytywnym efektem nowelizacji przepisów ma być nie tylko obniżenie kosztów, ale też możliwość wysyłania do obywateli komunikatów informacyjnych od organów administracji publicznej. Jako przykład Cyfryzacja KPRM podaje przekazanie mieszkańcom Polski informacji o uruchomieniu programu profilaktyki zdrowotnej czy zmianie organizacji ruchu na danym obszarze. Wiadomości mogą też zawierać komunikaty dotyczące na przykład bezpieczeństwa państwa.

SMS z urzędu, NFZ, ZUS, KRUS, gminy
źródło: Cyfryzacja KPRM

Cyfryzacja KPRM informuje, że komunikaty informacyjne będą wysyłane w zależności od potrzeb do wszystkich obywateli lub określonych grup (na przykład ze względu na obszar), a za ich otrzymanie odbiorcy nic nie zapłacą. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, wiadomości będą mogły wysyłać jednostki administracji publicznej, w tym ZUS, KRUS i NFZ.

Jak zostało wspomniane, SMS-y będą wysyłane do wszystkich lub tylko do wybranych mieszkańców Polski. Ponadto urzędy mogą je również wysłać w sprawach indywidualnych, ale tylko do osób, które przekazały swoje dane kontaktowe do Rejestru Danych Kontaktowych. Każdy może też zrezygnować z otrzymywania komunikatów.

Janusz Cieszyński poruszył także kwestię bezpieczeństwa i prywatności. Jak zadeklarował:

(…) operator nie może w żaden sposób wykorzystać lub przekazać danych pozyskanych od administracji publicznej. Nie ma więc obawy, że informacje na nasze temat zostaną np. sprzedane innej firmie

Przy okazji poinformowano o nowej metodzie autoryzacji – Mobile Connect. Może być ona wykorzystywana podczas korzystania z usług publicznych – SMS z kodem jednorazowym zastąpi powiadomienie push. Co ważne: rozwiązanie to ma działać również na telefonach starszej generacji, a dodatkową warstwą bezpieczeństwa procesu autoryzacji może być wpisanie ustalonego przez użytkownika kodu PIN w celu potwierdzenia operacji.