Polska-ministerstwo-cyfryzacji-dane-gov-pl
źródło: Ministerstwo Cyfryzacji

Polska została europejskim liderem w otwieraniu danych publicznych

Okazuje się, że Polska znajduje się na czele rankingu Komisji Europejskiej „Open Data Maturity”, w którym oceniana jest dojrzałość krajów w zakresie otwierania danych publicznych. Co to właściwie znaczy i czy to dobrze, czy niekoniecznie?

Z tych danych każdy może skorzystać

W ubiegły piątek w Ministerstwie Cyfryzacji została zorganizowana konferencja prasowa związana z 10-leciem dane.gov.pl. Z zasobów tego portalu korzystać może każdy – do celów zawodowych, naukowych czy badawczych. Na portalu można znaleźć informacje, takie jak liczba osób noszących dane imię lub nazwisko, a także jakie imiona były nadawane noworodkom w ostatnim okresie. Dostępne są również dane dotyczące przemytu towarów przez granicę oraz ruchu lotniczego w Polsce, w tym popularne kierunki lotów i linie lotnicze wybierane przez Polaków.

Ministerstwo Cyfryzacji jedynie koordynuje proces i buduje infrastrukturę, natomiast publikacja i udostępnianie danych w portalu to zadanie urzędów administracji rządowej i samorządowej. Portal dane.gov.pl przeszedł przez lata liczne zmiany, aby stać się bardziej przyjaznym dla użytkowników. Te działania przyniosły mu uznanie Komisji Europejskiej, co potwierdzają wyniki badania „Open Data Maturity”. Portal zajął pierwsze miejsce, wyprzedzając 34 kraje europejskie biorące udział w badaniu.

Dane publiczne to fundament nowoczesnego państwa – transparentnego, otwartego na obywatela i jego potrzeby – państwa cyfrowego. Umożliwiają tworzenie nowych, innowacyjnych rozwiązań. To nasze powietrze w sieci. Pozwalają nam efektywnie korzystać z internetu, weryfikować informacje i rozwijać kompetencje cyfrowe zarabiać. Jesteśmy najlepsi w Europie, zaraz za Francją. Liderujemy w zakresie otwierania danych. Krzysztof Gawkowski – Minister Cyfryzacji.

10 urodziny portalu. Polska „idzie w cyfryzację”

Portal dane.gov.pl przeszedł spore zmiany. Wystarczy spojrzeć na podane przez Ministerstwo liczby. W 2016 roku w systemie znajdowało się około 1600 danych, opublikowanych przez 35 dostawców danych, a portal zintegrowany był z 4 API. Teraz, w 2024 roku, jest to ponad 37000 danych, opublikowanych przez 368 dostawców. W tym momencie portal doczekał się 553 integracji API.

Ministerstwo podkreśla jednak, że nie osiada na laurach, ponieważ chce powiększać bazę dostępnych danych. Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolia ma już wkrótce udostępnić swoje zbiory na portalu dane.gov.pl na najwyższym poziomie otwartości.