smartfon mężczyzna
(fot. GustavoWandalen / pixabay.com)

Oto najbardziej niezdrowe nawyki Polaków w zakresie higieny cyfrowej

Pod koniec ubiegłego roku Instytut Cyfrowego Obywatelstwa wraz z Fundacją Orange przeprowadził pierwsze badanie higieny cyfrowej w Polsce. Wyniki nie napawają optymizmem.

Ogólnopolskie badanie

W Polsce ok. 88,4% społeczeństwa korzysta na co dzień z Internetu. Wraz z rozwojem tej technologii, smartfonów oraz mediów społecznościowych pojawiły się nie tylko nowe możliwości, ale również nowe zagrożenia. Obok takich terminów jak hejt czy cyberprzestępstwa pojawiło się również zagadnienie zwane higieną cyfrową. Co to dokładnie jest?

Jednym z prostszych wyjaśnień jest, że higiena cyfrowa to „zespół czynności i postaw, które mają zapewnić nam bezpieczne użytkowanie urządzeń elektronicznych oraz nowoczesnych technologii, w taki sposób, aby nie stanowiło ono zagrożenia dla naszego życia i zdrowia. Higiena cyfrowa obejmuje również zagadnienia związane z naszym ciałem, a dokładniej z postawami, jakie przyjmujemy, gdy korzystamy z urządzeń elektronicznych i łączymy się z siecią.”

W listopadzie 2022 roku na reprezentatywnej grupie dorosłych użytkowniczek i użytkowników Internetu w Polsce Instytut Cyfrowego Obywatelstwa wraz z Fundacją Orange przeprowadzili Ogólnopolskie Badanie Higieny Cyfrowej. Badanie koncentruje się na czterech obszarach związanych z zagadnieniem:

  • stawianiu granic i kontroli w używaniu urządzeń ekranowych,
  • bezpiecznym używaniu Internetu,
  • tworzeniu i odbieraniu informacji w Internecie,
  • inne zalecane zachowania prozdrowotne związane z obsługą ekranu (sen, ruch drogowy).
grafika badanie higieny cyfrowej orange
Infografika dot. badania higieny cyfrowej. (Źródło: Orange)

Wyniki raportu dostępne są na oficjalnej stronie poświęconej badaniu. Ujmując to w skrócie – nie jest dobrze. Okazuje się, że zaledwie 14,3% dorosłych kontroluje swój czas spędzany przy ekranie, 9,3% badanych unika używania urządzeń elektronicznych przed snem, a trzy czwarte respondentów podczas spożywania posiłku ma przy sobie urządzenie z wyświetlaczem.

Test na cyfrową higienę

Zależało nam, aby zwrócić uwagę na to, że nieumiejętne korzystanie z internetu i urządzeń ekranowych jest dzisiaj problemem społecznym, dotyczącym wszystkich grup wiekowych, a nie tylko dzieci i młodzieży, jak zwykło się uważać. Aby zdiagnozować stan higieny cyfrowej osób dorosłych, stworzyliśmy nowe narzędzie badawczo-edukacyjne, Kwestionariusz Samooceny Higieny Cyfrowej, opracowane w taki sposób, aby osoba wypełniająca go równocześnie zdobywała wiedzę na temat pozytywnych, pożądanych zachowań w tym zakresie. Magdalena Bigaj, prezeska Intytutu Cyfrowego Obywatelstwa, pomysłodawczyni i współtwórczyni badania

Jeżeli nie jesteście pewni jak u Was wygląda sprawa higieny cyfrowej, możecie skorzystać z testu przygotowanego przez organizatorów badania. Dzięki niemu, sprawdzicie, czy podczas używania smartfona lub tabletu dostatecznie dobrze chronicie swoje zdrowie oraz poznacie właściwe nawyki, które można zaaplikować w życiu.

Test jest dostępny za darmo na stronie dotyczącej badania. Warto poświęcić na niego chwilę – kto wie, być może po jego wypełnieniu podejmiecie działania, które uczynią Wasz styl życia zdrowszym.