(fot. Tabletowo)

Elektronika użytkowa pod lupą UOKiK. Zaskakujące wyniki kontroli

UOKiK co pewien czas kontroluje produkty, które dostępne są na polskim rynku. Sprawdzono etykietowanie sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz to, czy zawartość niebezpiecznych dla zdrowia substancji, takich jak ołów i kadm, nie przekracza dopuszczalnych limitów. Badania objęły m.in. telefony, słuchawki i tablety, które są dostępne w sklepach i hurtowniach. Co wykazała kontrola?

Co skontrolował UOKiK?

W roku 2022 funkcjonariusze Inspekcji Handlowej w miastach, takich jak Białystok, Bydgoszcz, Kielce, Lublin, Opole, Poznań, Szczecin i Warszawa skontrolowali produkty konsumenckie, aby zweryfikować, czy spełniają one wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z 21 grudnia 2016 roku, dotyczące ograniczenia stosowania niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Kontrole te obejmowały między innymi badania laboratoryjne sprzętu pod kątem występowania niebezpiecznych substancji. W sumie objętych kontrolą zostały 102 podmioty gospodarcze: 68 sklepów detalicznych, 22 sklepy wielkopowierzchniowe oraz 12 hurtowni.

Przedmiotowy zakres kontroli obejmował 339 wyrobów, wśród których znalazły się między innymi: wyświetlacze LCD, ładowarki i zasilacze sieciowe, telefony komórkowe, oprawy oświetleniowe, zabawki. Biorąc pod uwagę kraj pochodzenia, UOKiK podzielił skontrolowane produkty na 3 grupy: 20 z nich zostało wyprodukowanych w Polsce, 6 powstało w krajach UE, 295 pochodziło z krajów trzecich (zapewne większość była z Chin). W przypadku 18 produktów nie udało się ustalić kraju ich pochodzenia.

UOKiK Elektronika kontrola
(źródło: UOKiK)

Zaskakujące wyniki kontroli

W wyniku przeprowadzonej przez UOKiK kontroli zakwestionowano 77 wyrobów, co stanowi aż 22,7% wszystkich sprawdzanych produktów. Trzeba przyznać, że to dość zaskakująca sytuacja, że co piąty produkt na rynku nie spełnia wymagań.

Stwierdzone przez Urząd nieprawidłowości polegały na:

  • 43 wyroby (12,7%) –  brak nazwy producenta/importera, zarejestrowanej nazwy towarowej lub zarejestrowanego znaku towarowego oraz brak adresu kontaktowego,
  • 38 wyrobów (11,2%) – brak lub nieprawidłowo sporządzona deklaracja zgodności,
  • 18 wyrobów (5,3%) – nie było oznakowanych symbolem CE.
  • 14 wyrobów (4,1%) – przekroczyło maksymalne dopuszczalne stężenie wagowe kadmu i ołowiu w materiałach jednorodnych,
  • 8 wyrobów (2,4%) – brak niezbędnej informacji, takiej jak nazwa typu, numer partii lub serii, która umożliwiłaby ich identyfikację.

UOKiK podkreśla, że w badaniach laboratoryjnych na dopuszczalne stężenie wagowe kadmu i ołowiu pojawił się jeden niechlubny rekordzista. W kontrolowanych głośnikach dopuszczalne normy stężenia ołowiu zostały przekroczone 600-krotnie. W konsekwencji przeprowadzonych kontroli akta dot. 6 wyrobów zostały przekazane do Prezesa UOKiK, celem wszczęcia postępowań administracyjnych. 

Wśród produktów, w których stwierdzono nieprawidłowości, 6 zostało wycofanych z obrotu, a w 38 usunięto występujące nieprawidłowości. UOKiK, podsumowując wyniki kontroli stwierdził, że pokazały one jak wiele wyrobów elektrycznych i elektroniki użytkowej nie spełnia obowiązujących wymagań środowiskowych, a tym samym negatywnie wpływająca na środowisko naturalne, w którym żyjemy. Skala ujawnionych nieprawidłowości o charakterze konstrukcyjnym (przekroczenia substancji niebezpiecznych), jak i w zakresie formalnym, jednoznacznie wskazuje na potrzebę dalszego monitorowania tego segmentu rynku.

Pełna lista skontrolowanych produktów, zawierająca również te wyroby, w których wykryto nieprawidłowości, znajduje się na stornie internetowej UOKiK.