smartfony smartphones

Korzystacie z roamingu? Ta informacja Was ucieszy

Jeżeli kiedykolwiek używaliście telefonu poza granicami Polski, ale na terenie Unii Europejskiej, po to, by zadzwonić do kogoś, wysłać SMS-a lub skorzystać z internetu bez przesiadania się na lokalnego operatora, to wiecie o czym mowa.

Reklama

Roaming – idą zmiany. Na lepsze

Obecne rozporządzenie roamingowe pozostaje w mocy do 30 czerwca. Nowy dokument został zatwierdzony w tym tygodniu i przedłuża funkcjonowanie usługi na warunkach krajowych do 2032 roku. Nad aktem wcześniej pochylił się i zatwierdził je Parlament Europejski. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, przewodnicząca Parlamentu Europejskiego oraz przewodniczący Rady podpiszą rozporządzenie i po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wejdzie ono w życie 1 lipca 2022 roku.

roaming w Unii Europejskiej grafika
Nowe rozporządzenie roamingowe ma służyć nie tylko klientom, ale też operatorom sieci

Nowy akt dostosowuje maksymalne ceny hurtowe, dzięki czemu świadczenie detalicznych usług roamingu po cenach krajowych nadal będzie opłacalne dla operatorów na terenie Unii Europejskiej. Przejrzystość usług, które mogą podlegać dodatkowym opłatom zostanie zwiększona, chroniąc tym samym klientów przed nieświadomym korzystaniem z funkcji, które mogłyby poskutkować wyższym rachunkiem.

Świadczone usługi roamingu podlegają umowie o hurtowym dostępie do usług roamingu zawartej z operatorem sieci odwiedzanej. Dlatego też, pomimo że dostawcy usług nie sprawują kontroli nad odwiedzanymi sieciami, powinni oni poinformować swoich klientów w umowie detalicznej najjaśniej jak się da, w jaki sposób jakość usług roamingu może różnić się od tej oferowanej na rynku lokalnym.

Artykuły od 3 do 16 nowego aktu prawnego dotyczą również takich kwestii jak „Mechanizm zapewniający zrównoważony charakter modelu opłat”, „Przejrzystość w odniesieniu do sposobów dostępu do służb ratunkowych”, czy „Bazy danych zawierające zakresy numeracyjne usług o wartości dodanej i informacje o sposobach dostępu do służb ratunkowych”.

Człowiek widocznie bardzo łatwo przyzwyczaja się do dobrego. Jeszcze 5 lat temu opłaty roamingowe w Polsce zakładały, że za 1 MB danych płaciliśmy 1 zł, a minuta rozmowy kosztowała 95 groszy. Cieszy mnie zatem, że dzięki nowemu dokumentowi osoby korzystające z telefonu za granicą będzie czekać jeszcze mniej pułapek, a na dobre ceny usług możemy liczyć do 2032 roku.