fot. Pixabay

Na początku 2019 roku T-Mobile zyskał aż 314 tysięcy nowych klientów

T-Mobile początek 2019 roku może uznać za udany, bowiem na koniec pierwszego kwartału operator obsługiwał o 314 tysięcy więcej klientów niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Zdaniem Magentowego duża w tym zasługa zwiększonej lojalności użytkowników.

Reklama

Na koniec pierwszego kwartału 2019 roku T-Mobile obsługiwał w sumie 10,823 mln klientów, z czego 7,298 mln stanowili abonenci, a 3,525 mln użytkownicy ofert na kartę. Dla porównania, w analogicznym okresie rok wcześniej (Q1 2018) operator obsługiwał 6,990 abonentów i 3,519 użytkowników pre-paidów.

Reklama

Oznacza to więc, że baza klientów rok do roku zwiększyła się aż o 314 tysięcy i wzrost odnotowano w obu obszarach. Co jednak najważniejsze dla T-Mobile, najwięcej pozyskano abonentów – aż 308 tysięcy. Ten typ użytkowników jest bowiem znacznie bardziej istotny dla każdego operatora.

Liczba klientów w pierwszym kwartale 2018 i 2019 roku – porównanie (fot. T-Mobile)

Przy okazji warto też wspomnieć, że na koniec czwartego kwartału 2018 roku T-Mobile obsługiwał 10,787 mln klientów (7,243 mln abonentów i 3,544 użytkowników ofert na kartę). Widać więc, że operatorowi udało się zwiększyć bazę klientów o 36 tysięcy w porównaniu do Q4 2018. Szczególnie zauważalny jest wzrost abonentów (+55 tysięcy). „Kartowców” natomiast ubyło (-19 tysięcy).

Tak dobre wyniki T-Mobile są „zasługą przede wszystkim zwiększenia lojalności klientów i dalszej redukcji współczynnika churn”. W pierwszym kwartale 2019 roku przychody operatora z usług mobilnych wzrosły łącznie o 2,8% rok do roku, a do tego wzrost przychodów odnotowano zarówno w sektorze prywatnym, jak i biznesowym.

T-Mobile jest również zadowolony z wypracowanego zysku EBITDA After Lease w wysokości 398 milionów złotych, pomimo że w pierwszym kwartale spłonęły budynki sąsiadujące z data center w Annopolu (co pociągnęło za sobą znaczne koszty) i zmniejszono zakres działalności w obszarze nisko marżowej działalności hurtowej.

W porównaniu z ubiegłym rokiem wykazaliśmy spadek przychodów, za sprawą zmiany strategii biznesowej w obszarze działalności hurtowej oraz negatywnego wpływu siły wyższej – pożaru, który zakłócił działania naszego data center w lutym tego roku. Jednak najważniejszym dla nas jest fakt, że przychody z usług mobilnych wzrosły w ujęciu rocznym o 2,8%, co doskonale odzwierciedla wzrost bazy klientów i pozwoliło nam wypracować stabilny wynik EBITDA w bardzo trudnym z punktu widzenia operacyjnego kwartale – Juraj Andras, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych T‑Mobile Polska.

T-Mobile przy okazji poinformowało, że powodzeniem cieszyły się również usługi dodane, a wśród nich Smart Car, którą od premiery w grudniu 2018 roku kupiło już ponad 5000 klientów.

Zasięg T-Mobile

Według deklaracji operatora, obecnie agregacja pasm działa na już 7500 stacji bazowych i obejmuje blisko 65% populacji Polski, a tylko od początku roku uruchomiono to rozwiązanie na aż 400 kolejnych nadajnikach. Niemal 1250 oferuje agregację 4 pasm (800 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz).

Źródło: informacja prasowa