Ruszył Rejestr Danych Kontaktowych – komu się przyda?

Rejestr Danych Kontaktowych powstał po to, żeby urzędnicy mieli łatwy dostęp do naszego numeru telefonu czy adresu e-mail. Mogą dzięki niemu szybko poinformować nas o statusie ważnych dla nas spraw, związanych na przykład z odbiorem dokumentów czy decyzjach w sprawie złożonych przez nas wniosków.

Rejestr Danych Kontaktowych (RDK) to baza, dzięki której mamy pewność, że administracja publiczna ma dostęp do naszych aktualnych danych kontaktowych. Po co administracji nasze dane kontaktowe? Pozwalają na szybki i skuteczny kontakt z nami, by powiadomić nas o:

Reklama
  • dokumentach gotowych do odbioru,
  • rozpatrzeniu złożonych wniosków,
  • potrzebie uzupełnienia dokumentów lub informacji w naszych sprawach, prowadzonych w urzędach.

To praktyczna rzecz, biorąc pod uwagę, że część danych udostępnionych swego czasu urzędom, może być już przedawnionych (np. zmieniliśmy numer telefonu), co może utrudnić kontakt z nami w załatwianiu różnych spraw.

Serwis gov.pl wyjaśnia, że RDK nie będzie używane do rozsyłania informacji marketingowych ani reklam, ale wyłącznie do informowania o sprawach bezpośrednio nas dotyczących. Zapewnia też, że dane w RDK są bezpieczne, a dostęp do nich mają tylko administracja publiczna i podmioty realizujące zadania publiczne.

Dane kontaktowe przekazane do Rejestru w każdej chwili można zmienić albo usunąć. Samodzielnie decydujemy czy udostępniamy numer telefonu komórkowego czy adres e-mail lub oba.

To praktyczna rzecz, ten Rejestr Danych Kontaktowych

Pewnie już nieraz otrzymaliśmy telefon w sprawie jakiejś sprawy urzędowej. Osoby kontaktujące się z nami mogą jednak używać naszych danych tylko w sprawie bezpośrednio związanej ze złożonym przez nas dokumentem. Oznacza to, że dotąd nie było możliwości, by nasz numer telefonu czy adres e-mail mógł być użyty w celu załatwienia innej sprawy, nawet jeśli była ona prowadzona przez ten sam urząd. Jedna baza danych znacznie ułatwia kontakt z interesantami i ogranicza niepotrzebne generowanie dokumentacji papierowej, która musiałaby wtedy być wysyłana pocztą.

RDK umożliwi także informowanie z wyprzedzeniem o kończącym się terminie ważności dowodu osobistego czy upływającej dacie badania technicznego samochodu.

Rejestr nie służy jednak wymianie dokumentów, a jedynie informowaniu osób, które wyraziły na to zgodę o sprawach administracyjnych. Nie musimy więc obawiać się, że kanały komunikacyjne z urzędami się przez to dodatkowo skomplikują. Wręcz przeciwnie – sprawnie działający Rejestr Danych Kontaktowych powinien zaoszczędzić nam niepotrzebnych telefonów do urzędów z zapytaniem „jak się sprawy mają”.

Żeby przekazać dane do rejestru, możemy udać się na stronę gov.pl.

Super: urząd przypomni ci, że powinieneś wymienić dowód osobisty

źródło: gov.pl dzięki GSMONLINE