wow zdziwienie zaskoczenie niespodzianka smartfon

Super: urząd przypomni ci, że powinieneś wymienić dowód osobisty

Dowód osobisty jest ważny przez 10 lat od wydania – po upływie tego okresu, należy wymienić go na nowy. Wiele osób jednak o tym zapomina, dlatego Ministerstwo Cyfryzacji opracowało rozwiązanie, które o tym przypomni.

Dowód osobisty jest podstawowym dokumentem tożsamości dla pełnoletnich obywateli Polski, dlatego trzeba pamiętać, aby wymienić go, kiedy straci ważność. W praktyce wiele osób jednak przypomina sobie o tym dopiero wtedy, kiedy chce coś załatwić i instytucja odmawia obsłużenia, ponieważ dowód jest nieważny.

Reklama

Ministerstwo Cyfryzacji postanowiło więc opracować rozwiązanie, które przypomni obywatelom, że zbliża się termin wymiany dowodu osobistego. Na 60, 45 i 20 dni przed końcem ważności dokumentu taka osoba dostanie wiadomość SMS o treści „Minister Cyfryzacji informuje, że w ciągu najbliższych (…) dni Twój dowód osobisty traci ważność. Wniosek o nowy dowód osobisty możesz złożyć online. Odwiedź: gov.pl/do”. Jeśli złoży wniosek po otrzymaniu – na przykład – pierwszego, wówczas kolejne dwa już nie zostaną wysłane.

Aby jednak dostać „przypominajkę”, obywatel musi posiadać Profil Zaufany i wprowadzić swoje dane kontaktowe do Rejestru Danych Kontaktowych (RDK), w którym gromadzone będą dane kontaktowe obywateli (imię i nazwisko, PESEL, adres e–mail lub numer telefonu). Co zapewne okaże się istotne dla niektórych osób, wpisanie swoich danych do RDK ma być dobrowolne.

Rejestr Danych Kontaktowych będzie częścią Systemu Rejestrów Państwowych, w którym funkcjonują już rejestr PESEL, Rejestr Dowodów Osobistych i Rejestr Dokumentów Paszportowych. Dostęp do zgromadzonych w nim danych otrzymają wyłącznie wskazane w ustawie instytucje, które o niego wystąpią – mogą to być m.in. organy gmin, Narodowy Fundusz Zdrowia, urzędy skarbowe, a także organy wyborcze czy Polski Czerwony Krzyż (w zakresie danych osób poszukiwanych lub poszukujących).

Ministerstwo Cyfryzacji informuje również, że katalog usług, które będzie można realizować z wykorzystaniem zawartych w RDK danych kontaktowych, ma być stopniowo poszerzany. Dzięki temu, za pośrednictwem odpowiedniej e-usługi, obywatele pobiorą odpisy aktów cywilnych bezpośrednio z Rejestru Stanu Cywilnego – zostaną one opatrzone kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną ministra ds. informatyzacji, co w praktyce będzie oznaczać brak konieczności udania się osobiście do Urzędu Stanu Cywilnego lub oczekiwania na wysyłkę odpisu.

Nowy e-dowód już do poprawki. Trzeba wprowadzić kilka zmian

Nowy e-dowód już do poprawki. Trzeba wprowadzić kilka zmian

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji