Źródło: Speed Test

Ze Speed Test UKE skorzystasz przez kolejne dwa lata. Dlaczego warto?

Mechanizm monitorowania jakości dostępu do Internetu PRO Speed Test pozostanie certyfikowanym przez UKE oficjalnym narzędziem do 2024 roku. Po raz pierwszy system otrzymał „znaczek jakości” w 2018 roku.

Co potrafi Speed Test UKE?

Za pomocą certyfikowanego narzędzia PRO Speed Test możecie prawidłowo przygotować środowisko pomiarowe oraz zmierzyć prędkość łącza do 2,5 Gb/s. Pomiary mogą być uruchamiane automatycznie, a wyniki – oglądane i sprawdzane z poziomu strony WWW. W razie potrzeby oprogramowanie wygeneruje na podstawie raportów certyfikat w formacie PDF. Narzędzie dostępne jest w języku polskim oraz angielskim, a do pomiarów informacyjnych nie musicie zakładać konta.

Ze Speed Test UKE możecie skorzystać za pomocą strony w przeglądarce, aplikacji na Androida i iOS-a, jak również oprogramowania przygotowanego dla komputerów stacjonarnych opartych na systemie Windows oraz macOS. Dedykowane programy dla PC potrafią dodatkowo uzyskać informacje dotyczące:

  • rodzaju połączenia sieciowego oraz parametrów,
  • ruchu spowodowanego innymi aplikacjami w systemie (zwanego cross-traffic),
  • obecności połączenia VPN,
  • udostępniania połączenia internetowego,
  • obecności dodatkowych urządzeń w sieci,
  • podłączenia do źródła zasilania (dotyczy urządzeń przenośnych).

Certyfikat pomocny w reklamacji

Dane zebrane poprzez oprogramowanie PRO Speed Test mogą okazać się szczególnie przydatne, jeżeli zdarza się, że jakość Waszego połączenia internetowego odbiega od parametrów, jakie zostały ustalone w umowie. Certyfikowane pomiary wchodzą w skład generowanych w systemie raportów. Udostępnione przez narzędzie pliki PDF dzięki „błogosławieństwu” Urzędu Komunikacji Elektronicznej, mogą być wykorzystane jako rzetelne źródło informacji na temat łącza internetowego w urządzeniu, a co za tym idzie, być bardzo pomocnym narzędziem w przypadku reklamacji usługi.

uke certyfikat dla PRO Speed Test
Źródło: Speed Test

O skuteczności mechanizmu firmy V-SPEED świadczy również fakt, że jest on wykorzystywany komercyjnie: podczas potwierdzania poprawności instalacji łącza przez operatorów telekomunikacyjnych, czy do weryfikacji jakości dostępu do Internetu przez działy techniczne i obsługi klienta.

Jeżeli więc Wasze łącze internetowe działa wolniej niż wartość zadeklarowana na umowie, warto zgłosić sprawę operatorowi sieci. Certyfikowane raporty wygenerowane przez narzędzie PRO Speed Test są wystarczającym dowodem na rozbieżności względem stanu realnego, a obietnicami dostawcy.