Play iliad Group

Francuska Grupa iliad przejmie Play!

Dopiero co Play przejął Virgin Mobile, a teraz dowiadujemy się, że wkrótce dojdzie do jeszcze większej transakcji. Francuska Grupa iliad przejmie bowiem 100% akcji spółki Play Communications S.A., która jest właścicielem 100% udziałów w P4 Sp. z o. o.

Najpierw Play przejął Virgin Mobile…

Ogłoszenie przejęcia przez Play sieci Virgin Mobile wywołało ogromne poruszenie, bowiem klienci tej ostatniej zaczęli zastanawiać się, co się z nimi stanie, kiedy transakcja zostanie sfinalizowana. Fioletowy operator zadeklarował jednak, że Virgin Mobile stanie się kolejną, po Red Bull Mobile, submarką i nie są planowane żadne zmiany w ofercie (przynajmniej na razie, bo w przyszłości na pewno należy się ich spodziewać).

Teraz jednak będziemy mieli do czynienia z transakcją znacznie większego kalibru, bowiem ogłoszono, że:

… teraz Play przejmuje Grupa iliad

Biuro prasowe sieci Play poinformowało, że dziś, tj. 21 września 2020 roku, Grupa iliad złożyła ofertę przejęcia 100% akcji spółki Play Communications S.A. (PCSA), właściciela 100% udziałów w P4 Sp. z o.o., która jest operatorem sieci Play.

Grupa iliad zawarła wiążące porozumienie z dwoma głównymi udziałowcami PCSA, zapewniające jej przejęcie pakietu kontrolnego wynoszącego 40,2% akcji. Złożona oferta zapewni iliad większościowy udział miejsc w Radzie Dyrektorów PCSA. Ta ostatnia w obecnym składzie jednogłośnie zaakceptowała oferowaną cenę i przyjęła ofertę przejęcia.

Jak informuje operator, Play i iliad mają wiele ze sobą wspólnego, m.in. wyróżniają się nieszablonowym podejściem do rynku telekomunikacyjnego oraz mają podobne DNA i tę samą historię (obie firmy weszły na ustabilizowane rynki telekomunikacyjne jako ostatni gracze i udało im się odnieść sukces). Ponadto wyznają też podobne wartości (jak przedsiębiorczość i pasja w działaniu) oraz mają wiele doświadczeń, którymi mogą się dzielić i sobie pomóc w dalszej działalności.

„Play i iliad mają wiele wspólnego. Obie firmy weszły na ustabilizowane rynki telekomunikacji jako nowe podmioty kwestionując status quo, wprowadzając innowacyjne i proste oferty, które były w najlepszym interesie klientów. Dlatego też połączenie sił obu firm jest logicznym biznesowo ruchem. Po dokonaniu tej transakcji Play wkracza w nowy rozdział. Dokonania zespołu Play na rynku usług mobilnych są doskonałym fundamentem do dalszego rozwoju, w szczególności w segmencie stacjonarnych usług szerokopasmowych i ultra-szybkich usług szerokopasmowych, co do których iliad wniesie swoje doświadczenie. Cieszymy się, że iliad wkracza na polski rynek” – powiedział Thomas Reynaud, Prezes Zarządu Grupy iliad, komentując ofertę przejęcia pakietu kontrolnego.

Na razie nie ma mowy o żadnym rebrandingu, więc marka Play, przynajmniej w najbliższej przyszłości, nie zniknie z rynku. Jeśli natomiast chodzi o iliad, to funkcjonuje ona na rodzimym, francuskim rynku, a także we Włoszech.

Warto jednak pamiętać, że formalnie do przejęcia jeszcze nie doszło – złożona oferta będzie wymagała zgody Komisji Europejskiej, aczkolwiek zainteresowane strony zdają się spodziewać, że to czysta formalność.