Microsoft formalnie bez Billa Gatesa

Microsoft formalnie bez Billa Gatesa

William Henry Gates III, znany wszystkim miłośnikom komputerów i nowych technologii jako Bill Gates to założyciel jednego z największych koncernów informatycznych na świecie – Microsoftu. Mimo, że nie kieruje nim już od 2008 roku, cały czas zasiadał w radzie dyrektorów firmy. Teraz podjął decyzję o rezygnacji ze wszystkich obowiązków pełnionych w Microsofcie.

Powstanie firmy Microsoft i prezentacja jej najważniejszego, sztandarowego dzieła – systemu operacyjnego Windows, to kamień milowy w rozwoju technologii, jaką znamy obecnie. Dzięki zupełnie nowej koncepcji interfejsu, komputery przekroczyły granice uniwersytetów, biur i laboratoriów, trafiając do milionów mieszkań na całym świecie. Intuicyjna obsługa programów uruchamianych w okienkach, bez konieczności znajomości żadnego z języków programowania była na owe czasy potężnym ułatwieniem.

Windows przyniósł Microsoftowi wielką popularność, a samego Billa Gatesa uczynił najbogatszym człowiekiem na świecie. Ten od wielu lat angażował się w działalność charytatywną, która od 2008 roku stała się jego głównym zajęciem. Wraz z małżonką chętnie dzielił się zgromadzonymi miliardami dolarów z potrzebującymi, walcząc o poprawę jakości życia najbiedniejszych.

Microsoft formalnie bez Billa Gatesa

Poza rezygnacją ze stanowiska w radzie dyrektorów Microsoftu, Bill Gates podjął decyzję o zwolnieniu miejsca w zarządzie Berkshire Hathaway, jednego z funduszy należących do Warrena Buffetta.

Odchodząc z firmy, którą sam stworzył, Gates poinformował, że ta zawsze będzie bliska jego sercu, dlatego jej dyrektor oraz zarząd zawsze mogą zwrócić się do niego z prośbą o porady czy opinię.

Nowy serwis Tabletowo. Sprawdź oiot.pl

Fundacja, którą Bill Gates prowadzi wraz z małżonką zajmuje się, przede wszystkim, finansowaniem działań związanych z ochroną zdrowia i poprawą warunków bytowych w krajach trzeciego świata, wspiera powszechny dostęp do edukacji, udziela się również w działaniach zmierzających do ograniczenia zjawisk wpływających na globalne ocieplenie.

Skutki działalności fundacji dostrzec można również w Polsce, gdzie z jej środków zakupione zostały komputery do ponad 3000 bibliotek w mniejszych miejscowościach. Łącznie polskie biblioteki wsparte zostały kwotą niemal 102 milionów złotych.

Microsoft formalnie bez Billa Gatesa

Mimo, że już od kilkunastu lat Bill Gates nie kierował pracami Microsoftu, jego obecność w firmie była odczuwalna. Teraz poświęci się w całości działalności filantropa, a branża technologiczna zubożała o jedną ze swoich największych i najważniejszych ikon.

Źródło: BBC, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego