Microsoft formalnie bez Billa Gatesa

William Henry Gates III, znany wszystkim miłośnikom komputerów i nowych technologii jako Bill Gates to założyciel jednego z największych koncernów informatycznych na świecie – Microsoftu. Mimo, że nie kieruje nim już od 2008 roku, cały czas zasiadał w radzie dyrektorów firmy. Teraz podjął decyzję o rezygnacji ze wszystkich obowiązków pełnionych w Microsofcie.

Powstanie firmy Microsoft i prezentacja jej najważniejszego, sztandarowego dzieła – systemu operacyjnego Windows, to kamień milowy w rozwoju technologii, jaką znamy obecnie. Dzięki zupełnie nowej koncepcji interfejsu, komputery przekroczyły granice uniwersytetów, biur i laboratoriów, trafiając do milionów mieszkań na całym świecie. Intuicyjna obsługa programów uruchamianych w okienkach, bez konieczności znajomości żadnego z języków programowania była na owe czasy potężnym ułatwieniem.

Windows przyniósł Microsoftowi wielką popularność, a samego Billa Gatesa uczynił najbogatszym człowiekiem na świecie. Ten od wielu lat angażował się w działalność charytatywną, która od 2008 roku stała się jego głównym zajęciem. Wraz z małżonką chętnie dzielił się zgromadzonymi miliardami dolarów z potrzebującymi, walcząc o poprawę jakości życia najbiedniejszych.

Poza rezygnacją ze stanowiska w radzie dyrektorów Microsoftu, Bill Gates podjął decyzję o zwolnieniu miejsca w zarządzie Berkshire Hathaway, jednego z funduszy należących do Warrena Buffetta.

Odchodząc z firmy, którą sam stworzył, Gates poinformował, że ta zawsze będzie bliska jego sercu, dlatego jej dyrektor oraz zarząd zawsze mogą zwrócić się do niego z prośbą o porady czy opinię.

Fundacja, którą Bill Gates prowadzi wraz z małżonką zajmuje się, przede wszystkim, finansowaniem działań związanych z ochroną zdrowia i poprawą warunków bytowych w krajach trzeciego świata, wspiera powszechny dostęp do edukacji, udziela się również w działaniach zmierzających do ograniczenia zjawisk wpływających na globalne ocieplenie.

Skutki działalności fundacji dostrzec można również w Polsce, gdzie z jej środków zakupione zostały komputery do ponad 3000 bibliotek w mniejszych miejscowościach. Łącznie polskie biblioteki wsparte zostały kwotą niemal 102 milionów złotych.

Mimo, że już od kilkunastu lat Bill Gates nie kierował pracami Microsoftu, jego obecność w firmie była odczuwalna. Teraz poświęci się w całości działalności filantropa, a branża technologiczna zubożała o jedną ze swoich największych i najważniejszych ikon.

Źródło: BBC, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego