Zamiana ról: teraz to Huawei pozywa do sądu rząd Stanów Zjednoczonych

W 2018 roku prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump, podpisał ustawę o budżecie obronnym USA, której założenia zaczęto wprowadzać kilka miesięcy później. Wprowadzała ona blokadę zawierania umów między amerykańskimi firmami a Huawei, co zdaniem chińskiego przedsiębiorstwa jest pogwałceniem Konstytucji Stanów Zjednoczonych.

W związku z tym, Huawei złożył dziś skargę do amerykańskiego sądu federalnego. Kwestionuje ona zgodność z konstytucją art. 889 ustawy o budżecie obronnym Stanów Zjednocznych (National Defense Authorization Act – NDAA) z 2019 r. Firma dąży do wydania wyroku, w świetle którego postanowienia NDAA zostaną uznane za niezgodne z konstytucją. Postuluje również, by wydany został zakaz stosowania ograniczeń, ujętych we wspomnianej ustawie.

Reklama

„Kongres USA, pomimo wielokrotnych próśb, nie przedstawił żadnych dowodów na rzecz poparcia swoich decyzji związanych z ograniczeniem stosowania produktów Huawei. Zmusza nas to do podjęcia działań prawnych, jako jedynego właściwego i ostatecznego środka zaradczego. Zakaz ten, nie tylko jest bezprawny, ale również ogranicza Huawei w angażowaniu się w uczciwą konkurencję, co ostatecznie szkodzi amerykańskim konsumentom. Z niecierpliwością czekamy na wyrok sądu i wierzymy, że będzie on korzystny zarówno dla Huawei, jak i dla obywateli Stanów Zjednoczonych Ameryki.”
– Guo Ping, Rotating Chairman Huawei

NDAA zabrania wszystkim agencjom rządowym USA nie tylko kupowania sprzętu i usług Huawei, ale także uniemożliwia zawieranie umów i przyznawanie dotacji lub pożyczek osobom trzecim, które kupują sprzęt czy też usługi Huawei. Jedynym odstępstwem od tej reguły jest zgoda udzielona sądownie.

Zdaniem Huawei, stanowi to pogwałcenie klauzuli zabraniającej stanowienia prawa wymierzonego przeciwko wskazanym podmiotom oraz naruszenie samej Konstytucji Stanów Zjednoczonych, ze względu na nadużycia Kongresu, który najwyraźniej „nie tylko tworzy prawo, ale również próbuje je orzekać i wykonywać”.

„Zarzuty z artykułu 889 opierają się na wielu fałszywych, niepotwierdzonych i niesprawdzonych twierdzeniach. Wbrew założeniom ustawy, Huawei nie jest własnością rządu chińskiego, nie jest przez niego kontrolowany i nie znajduje się pod jego wpływem. Ponadto, Huawei ma doskonałe wyniki w zakresie bezpieczeństwa i znakomity program zabezpieczeń. Do tej pory nie przedstawiono żadnych dowodów przeczących tym tezom.”
– Song Liuping, Chief Legal Officer w Huawei

Zdaniem Huawei, ograniczenie działania firmy na terenie USA spowoduje opóźnienia we wdrażaniu zaawansowanych technologii 5G oraz niepotrzebne wydatki na konkurencyjne, droższe rozwiązania telekomunikacyjne.

Nieufność USA względem chińskiego giganta technologicznego widać na każdym kroku. W grudniu ubiegłego roku aresztowano córkę współzałożyciela Huawei, zajmującą się finansami firmy. W styczniu aresztowano (byłego już) dyrektora Huawei w Polsce, pod zarzutem działania na rzecz chińskiego wywiadu. Spowodowało to pojęcie działań w kierunku inwentaryzacji sprzętu telekomunikacyjnego Huawei w naszym kraju oraz dalszą presję USA na kraje pozostające w sferze wpływów mocarstwa, by nie decydowały się na zakup rozwiązań telekomunikacyjnych od Huawei, w tym na Polskę.

 

źródło: informacja prasowa