UPC odda ci pieniądze za włączenie pakietu bezpieczeństwa bez twojej zgody

Jeśli korzystaliśmy lub korzystamy z usług operatora UPC i zorientowaliśmy się, że mamy włączony „Pakiet Bezpieczeństwa UPC”, choć nie wyrażaliśmy na to zgody, możemy liczyć na rekompensatę.

Reklama

UPC pod lupą prezesa UOKiK

Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów spływały powtarzające się skargi na UPC Polska, w których klienci operatora wskazywali na nieprawidłowości w sposobie zawierania umów na odległość.

Otóż podczas wyjaśniania warunków, konsultanci informowali przyszłych użytkowników ofert z internetem o automatycznym włączeniu usługi „Pakiet Bezpieczeństwa UPC”. Działanie takie było dalekie do pożądanego. UPC powinno przed aktywacją pakietu, umożliwić klientowi odpowiedzenie na pytanie, czy zgadza się na włączenie jakichkolwiek dodatkowych usług. Tymczasem żadne pytanie ze strony konsultantów w ogóle nie padało. Mało tego, w niektórych wypadkach, informacja o automatycznym włączeniu „Pakietu Bezpieczeństwa UPC” nie pojawiała się w ogóle – na żadnym etapie rozmowy.

Spółka nie zadawała konsumentom pytania o zgodę na aktywację dodatkowo płatnego programu antywirusowego. W czasie rozmów sprzedażowych konsultanci powiadamiali jedynie o aktywacji pakietu na próbę, wskazując jego bezpłatny okres oraz informując, że jeśli klient nie dokona dezaktywacji w określonym czasie to będzie zobowiązany do uiszczania dodatkowej opłaty. Konsumenci nie byli jednak pytani o zgodę na aktywację usługi Pakiet Bezpieczeństwa UPC nie tylko podczas sprzedaży telefonicznej, ale również przy zawierania umowy przez stronę internetową czy w salonach stacjonarnych przedsiębiorcy. Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK

Koszt dodatkowej ochrony internetowej wynosił 9 złotych miesięcznie. Co prawda nie jest to może jakaś zaporowa kwota, ale jeśli korzystaliśmy z usług UPC przez dłuższy czas, mogliśmy nieświadomie płacić za usługę, która była nam zbędna.

Miałem włączony pakiet bezpieczeństwa UPC – czy muszę coś zrobić?

Nie. Prezes UOKiK zobowiązał UPC Polska do zakończenia szkodliwej dla klientów praktyki oraz do usunięcia jej skutków poprzez przyznanie konsumentom rekompensaty, którą otrzymają automatycznie. W wypadku klientów, którzy nadal korzystają z usług UPC, dostaną oni upust na kolejnej fakturze, w wysokości odpowiadającej liczbie miesięcy automatycznie włączonej usługi (od 9 złotych do 27 złotych). Inaczej rzecz się ma z tymi abonentami, którzy zrezygnowali z umowy w UPC lub została ona zakończona w inny sposób. Tacy byli klienci zostaną poproszeni przez przedsiębiorcę o podanie aktualnego numeru rachunku bankowego w celu otrzymania zwrotu.

Wszystkie reklamacje, jakie zostały złożone w powyższej sprawie do UPC, zostaną pozytywnie rozpatrzone, włącznie z tymi, które wcześniej odrzucono.