Reklama
człowiek ludzie klient użytkownik smartfon tablet umowa
źródło: Cyfryzacja KPRM

Masz umowę z operatorem? Będziesz mógł ją łatwiej rozwiązać

Chcąc korzystać z jakiejś usługi, najczęściej trzeba podpisać umowę z jej dostawcą. Dzięki zmianom, o których poinformowała Cyfryzacja KPRM, umowa z operatorem na abonament czy internet będzie łatwiejsza do rozwiązania.

Reklama

Resort cyfryzacji poinformował o ważnych zmianach w Prawie telekomunikacyjnym, które zaczną obowiązywać już od 21 grudnia 2020 roku. Warto o nich wiedzieć, ponieważ – jak mówi minister Marek Zagórski – nowe regulacje gwarantują Polakom możliwie najlepsze zabezpieczenia i instrumenty prawne, które umożliwią im korzystanie z usług telekomunikacyjnych bez narażania się na zdarzające się na rynku telekomunikacyjnym nieprawidłowe praktyki.

Umowa z operatorem będzie łatwiejsza do wypowiedzenia

Dzięki wprowadzonym zmianom w Prawie telekomunikacyjnym, klienci będą mogli łatwiej wypowiedzieć umowę z operatorem, bo zdalnie, bez konieczności wychodzenia z domu.

W praktyce oznacza to, że klient będzie mógł wysłać wypowiedzenie umowy e-mailem, a operator ma obowiązek poinformować go o otrzymaniu oświadczenia oraz potwierdzić przyjęcie takiej dyspozycji.

umowa z operatorem deal
Umowa z operatorem będzie łatwiejsza do wypowiedzenia (fot. geralt / Pixabay)

Umowa z operatorem nie będzie automatycznie przedłużana bez wiedzy klienta

Cyfryzacja KPRM poinformowała również, że w związku ze zmianami w Prawie telekomunikacyjnym, począwszy od 21 grudnia 2020 roku, operator będzie musiał poinformować klienta, że umowa z nim zostanie automatycznie przedłużona na czas nieokreślony – musi to zrobić nie później niż 30 dni przed upływem okresu, na jaki została zawarta.

Ponadto, zanim umowa z operatorem przejdzie na czas nieokreślony, dostawca usług będzie musiał poinformować klienta o sposobach jej rozwiązania, a także najkorzystniejszych, oferowanych przez siebie pakietach taryfowych.

Jeżeli klient zdecyduje się wypowiedzieć umowę, nowe Prawo telekomunikacyjne gwarantuje mu, że będzie zobowiązany jedynie do ponoszenia kosztów świadczenia usługi wynikających z umowy. Uchroni go do przed dodatkowymi opłatami oraz wyłączeniem usług, które miał zagwarantowane w dotychczasowej umowie.

Umowa z operatorem – monitoring zużycia usług

Zmiany w Prawie telekomunikacyjnym, które zaczną obowiązywać już od najbliższego poniedziałku, przyniosą również możliwość monitorowania zużycia usług. Dzięki temu klienci będą wiedzieli, jakiego rachunku spodziewać się na koniec miesiąca.

Umowa z operatorem zobowiąże dostawców do zapewnienia klientom narzędzia, umożliwiającego monitorowanie wykorzystania usług. Ponadto będą oni musieli powiadamiać klientów o wykorzystaniu przez nich limitu zakontraktowanej usługi.

Nowa umowa z operatorem – więcej czasu na przeniesienie numeru

Dzięki najnowszym zmianom w Prawie telekomunikacyjnym, klienci będą mieli też więcej czasu na przeniesienie numeru do innego operatora – nie krótszy niż miesiąc od daty rozwiązania umowy. Jak mówi minister Marek Zagórski, to oczekiwane i istotne udogodnienie. Zapewni abonentowi dodatkowy czas na dopełnienie formalności związanych z wyborem nowego dostawcy usług, nie narażając go na przypadkową utratę dotychczasowego numeru.

Nowa umowa z operatorem – zachowanie ciągłości świadczenia usługi dostępu do internetu

Zmiany w Prawie telekomunikacyjnym, które wejdą w życie 21 grudnia 2020 roku, zapewnią też klientom prawdo do zachowania ciągłości dostępu do internetu podczas zmiany jego dostawcy.

Jak podaje Cyfryzacja KPRM, nowy operator będzie miał obowiązek aktywować usługę w najkrótszym możliwym czasie, jednak nie później niż w jeden dzień roboczy po zakończeniu umowy z dotychczasowym dostawcą. Z kolei dotychczasowy dostawca usługi będzie zobowiązany świadczyć ją na dotychczasowych warunkach do terminu uzgodnionej przez nowego operatora aktywacji usługi.