Roaming w UE na kartę – jak przedstawiają się oferty poszczególnych sieci?

Wyjeżdżasz na wakacje i nie wiesz jak wygląda oferta roamingu w Unii Europejskiej w ofercie na kartę? O ile w abonamencie klient ma do dyspozycji określoną pulę rozmów, SMS-ów, MMS-ów i internetu w pakiecie podstawowym, o tyle nie wszyscy klienci ofert na kartę mogą już liczyć na darmowe usługi w ramach pakietu podstawowego w roamingu UE. Jakie zasady obowiązują w korzystaniu z roamingu dla klientów ofert na kartę? Sprawdźmy.

A2 MOBILE

Podstawowe stawki – dla klientów nieposiadających wykupionych pakietów – dla poszczególnych jednostek w ramach oferty Niewyczerpalne Pakiety to:

 • rozmowy do Polski: 10 gr;
 • rozmowy do innych państw w roamingu UE: 10 gr;
 • odebranie rozmowy w roamingu UE: 0 zł;
 • wysłanie SMS/MMS: 10 gr;
 • pakietowa transmisja danych (1kB): 4 gr.

Klienci wykupujący pakiety w ramach Niewyczerpalnych Pakietów skorzystają z roamingu w UE w sposób zaprezentowany w regulaminie usługi.

Po wykorzystaniu limitu transmisji danych naliczona zostanie opłata 3 gr za 1 MB. Jeśli w kolejnym okresie rozliczeniowym pakiet nie zostanie ponownie wykupiony, opłata za 1 MB wzrośnie do 4 gr.

HEYAH

Klienci, którzy nie wykupili dodatkowych pakietów, muszą liczyć się z dodatkową opłatą, na którą składa się stawka za minutę rozmowy/SMS/MMS/transmisję danych i dodatkowa opłata za ich wykonanie w roamingu UE:

 • 4 gr za połączenie wychodzące;
 • 1 gr za połączenie przychodzące;
 • 1 gr za SMS/MMS;
 • 14,91 zł za 1 GB.

Abonenci sieci, posiadający pakiet, który zawiera nielimitowane rozmowy, SMS-y, MMS-y i pakietową transmisję danych, otrzymają:

 • 500 MB internetu;
 • 100 minut na połączenia przychodzące i wychodzące;
 • 50 SMS-ów.

W przypadku wykorzystania limitu przyznanych usług zostanie naliczona opłata jak w przypadku klientów nieposiadających pakietów.

LAJT MOBILE

Także lajt mobile zastosował zasadę opłaty podstawowej jak za usługi w kraju i dopłaty za usługi w roamingu UE:

 • połączenie wychodzące: 17 gr;
 • połączenie przychodzące: 0 zł;
 • SMS: 12 gr;
 • 1 MB: 3 gr.

O ile w usługach abonamentowych przewidziany jest limit roamingowy w ramach pakietu podstawowego, o tyle w pakietach na kartę operator już takiej możliwości nie przewidział. Regulamin i cennik usług na kartę nie wskazują wyraźnie na możliwość skorzystania z pakietów dodatkowych.

LYCA MOBILE

Lyca Mobile to sieć oferująca pakiety rozmów międzynarodowych i roamingowych. Wszystkie pakiety w roamingu UE dostępne są na stronie operatora.

Dla abonentów nieposiadających wykupionego pakietu stawki w roamingu UE kształtują się następująco:

 • połączenia na telefony komórkowe: 29 gr;
 • połączenia na telefony stacjonarne: 19 gr;
 • SMS: 19 gr;
 • 1 MB transmisji danych: 21 gr.

Stawki, zarówno w krajach UE, EOG, jak i w roamingu poza UE, można sprawdzić na stronie operatora, wybierając z listy państwo z i do którego będziemy wykonywać połączenie.

Jeśli abonent będzie miał potrzebę skorzystania z większej ilości danych w ramach roamingu UE, musi liczyć się z tym, że Lyca Mobile skupia się głównie na pakietach rozmów krajowych, na obszarze UE i międzynarodowych, a jeśli już oferuje pakiety danych to zazwyczaj są to jedynie pakiety do wykorzystania na terenie Polski.

Jedynymi pakietami są Krajowe/Do wszystkich M, L i XL, w których został przewidziany pakiet internetowy w  roamingu UE. W każdym z proponowanych pakietów operator przewidział:

 • nielimitowane rozmowy w kraju i roamingu UE;
 • nielimitowane SMS-y w kraju i roamingu UE;
 • 20 (M), 25 (L) i 30 (XL) GB  do wykorzystania w kraju;
 • 1,75 (M), 2,5 (L) i 3,5 (XL) GB  do wykorzystania w ramach roamingu UE.

Szczegóły oferty dla nowych i stałych klientów znajdują się na stronie Lyca Mobile.

MOBILE VIKINGS

Zarówno korzystający z ofert No limit, jak i nieposiadający żadnych pakietów, koniecznie muszą zasilić konto dodatkowymi środkami ze względu na pobieranie dodatkowych opłat za usługi w roamingu UE:

 • połączenie wychodzące: 16 gr;
 • połączenie przychodzące: za darmo;
 • SMS/MMS: 5 gr;
 • transmisja danych: 4 gr/ 1 MB.

Opłaty dotyczą oczywiście tzw. krótkookresowych wyjazdów na teren UE. Należy pamiętać o Polityce Uczciwego Korzystania. Jeśli klient nie zastosuje się do jej zasad i będzie korzystał z usług przebywając na terenie UE przez dłuższy czas będzie musiał liczyć się z dodatkowymi opłatami do podstawowych stawek podanych powyżej (podwójna stawka za wykonywanie połączeń, wysyłanie SMS-ów, 4 gr za wysłanie MMS-a).

NJU MOBILE

nju mobile wprowadza zasadę korzystania z roamingu jak w kraju z dodatkową opłatą za usługi. Oznacza to, że klienci, którzy korzystają z pakietów dopłacą stawkę za korzystanie z usług w roamingu UE, a klienci niekorzystający z pakietów zapłacą za każdą wykorzystaną jednostkę według cennika krajowego i dodatkową opłatę za usługi w roamingu UE. Koszt dodatkowej opłaty jest jednakowy:

 • minuta wychodząca: 5 gr;
 • minuta przychodząca: 2 gr;
 • SMS: 1 gr;
 • MMS: 0,738 zł;
 • 0,738 gr za 1 MB.

Dodatkowo, wykupujący pakiet Wszystko za nie więcej niż 29 zł, otrzymają do wykorzystania, w ramach pakietu 10 GB, 1,87 GB w roamingu UE z opłatą dodatkową za każdy 1 MB w wysokości 0,738 zł. Gigabajty, które abonenci otrzymują za staż, wliczają się do puli krajowej i nie obowiązują w roamingu UE.

ORANGE

Korzystając z oferty na kartę bez wykupionego pakietu minut, SMS-ów/MMS-ów czy internetu koszt każdej jednostki to stawka jak za połączenie w kraju o innych sieci powiększona o dopłatę wynikającą z decyzji Prezesa UKE. Ceny dopłat wyglądają następująco:

 • 5 gr – minuta połączenia wychodzącego;
 • 2 gr –  minuta połączenia przychodzącego;
 • 1 gr – wysłanie jednego SMS-a;
 • 0,738 gr  – 1 MB (7,56 zł za 1 GB) transmisji danych lub wysłany MMS.

W przypadku, gdy klient wykupił pakiet krajowych usług dodatkowych lub pakiet do wszystkich sieci, doliczona zostanie jedynie stawka z podanych powyżej (bez kosztów za wykorzystaną jednostkę, która wliczana jest do pakietu).

Jeśli klient wykupił dodatkowy pakiet danych, skorzysta z dodatkowego pakietu danych w ramach roamingu UE. Aby sprawdzić ilość pakietu przeznaczonego na korzystanie w UE należy wysłać  bezpłatnego SMS-a o treści ILE pod numer 8095. Transmisja w ramach Limitu GB rozliczana jest na takich samych zasadach jak w kraju z doliczeniem dodatkowej opłaty 0,738 gr za 1 MB, co daje 7,56 zł za 1GB.

Co ważne, również odbieranie rozmów w roamingu jest płatne – 2 gr za każdą minutę.

Trzeba również pamiętać o Polityce Uczciwego Korzystania, zwłaszcza, jeśli wybieramy się na dłuższy pobyt do państw objętych roamingiem UE.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobów uruchomienia roamingu w UE znajdują się na stronie operatora. 

PLAY

Podobnie kształtuje się oferta PLAY. W przypadku posiadania pakietów doliczona zostanie jedynie opłata dodatkowa:

 • 6 gr – połączenia wychodzące;
 • 3 gr – połączenie przychodzące;
 • 1 gr – SMS/MMS;
 • 1,2327 gr – 1 MB (12,58 zł za 1 GB) transmisji danych w ramach Limitu GB, potem 3,072 gr za MB (31,46 zł za GB).

Gdy klient nie wykupi dodatkowych pakietów, zapłaci za minutę połączenia jak w kraju (cenę określa cennik poszczególnych ofert) i opłatę dodatkową – jak powyżej.

Szczegółowe informacje dla poszczególnych taryf znajdują się na stronie operatora.

PLUS

Abonenci posiadający pakiet obejmujący nielimitowane rozmowy do wszystkich sieci, otrzymają pakiet 100 minut na połączenia wykonywane i odbierane w roamingu UE. Natomiast abonenci, którzy wykupili pakiet internetowy, skorzystają z 500 MB na transmisję danych.

W pozostałych przypadkach naliczana jest opłata podstawowa jak za usługę w kraju i opłata dodatkowa:

 • połączenia wykonywane: 7 gr;
 • połączenia odbierane: 5 gr;
 • wysyłanie/odbieranie SMS-ów: 0 zł;
 • transmisja danych 1 MB: Nowy Plus Internet Na Kartę – 0,03 zł za 1 MB, Prosto na Kartę – 0,19 zł za 1 MB,
  Pozostałe taryfy 0,09 zł za 1 MB, Dodatkowa opłata roamingowa 4,66 zł za 1 GB.

PLUSH

Cennik PLUSH na kartę jest taki sam, jak w Plusie – zarówno dla klientów z wykupionymi pakietami, jak i z nich niekorzystających.

RED BULL MOBILE

Podobne zasady wprowadził Red Bull Mobile, tzn. wszystkie usługi są rozliczane tak, jak w kraju z dodatkową opłatą za korzystanie z usług w roamingu UE.

Abonenci posiadający pakiet SieMa na kartę otrzymają pakiet 100 minut na połączenia wychodzące i przychodzące, 50 SMS-ów i 500 MB transmisji danych. W starszych taryfach Red Bull Mobile pakiet roamingowy nie obowiązuje. Po wykorzystaniu usług obowiązuje cennik podany poniżej.

Dla pozostałych klientów stawki będą rozliczane jak w kraju z dodatkową opłatą w wysokości:

 • 6 gr za połączenie wychodzące;
 • 3 gr za połączenie przychodzące;
 • 1 gr za SMS-a;
 • 10 gr za MMS-a.

W przypadku, gdy telefon abonenta, w ciągu 4 miesięcy od wyjazdu za granicę, był zalogowany przez większość czasu na terytorium któregoś z krajów w UE lub EOG operator może naliczyć dodatkowe opłaty za korzystanie z jego usług (Polityka Uczciwego Korzystania):

 • 0,16 zł za  połączenie wychodzące;
 • 0,05 zł za połączenie odebrane;
 • 0,05 zł za SMS-a;
 • 0,03072 zł za MMS-a;
 • 0,03072 zł za 1 MB  (31,46 zł za GB).

T-MOBILE 

Dla klientów, którzy wykupili pakiet nielimitowanych rozmów, SMS-ów, MMS-ów z pakietową transmisją danych, T-Mobile przygotował pakiet w roamingu UE, który zawiera:

 • 100 minut na połączenia wychodzące i przychodzące;
 • 50 SMS-ów;
 • 500 MB.

Po wykorzystaniu danych pakietowych zostaną naliczone opłaty:

 • 4 gr za połączenie wychodzące;
 • 1 gr za połączenie przychodzące;
 • 1 gr za SMS/MMS
 • 14,91 zł za 1 GB, a po przekroczeniu 1 GB opłata wyniesie 31,06 zł.

Dla klientów nie posiadających pakietów dodatkowych oferta kształtuje się następująco:

 • 29 gr za minutę połączenia;
 • 9 gr za SMS/MMS;
 • 9 gr za 1 MB transmisji danych.

Warto też rzucić okiem na informacje zawarte w krótkim filmie dotyczącym zasad korzystania z roamingu w UE w sieci T-Mobile.

VIRGIN MOBILE

Również Virgin Mobile wprowadza zasady opłaty za usługi jak w kraju z dodatkową opłatą za usługi w roamingu UE.

Do podstawowej ceny połączenia lub ceny pakietu zostaną doliczone następujące stawki:

 • połączenie wychodzące: 26 gr;
 • połączenie przychodzące: 0 zł;
 • SMS: 9 gr;
 • MMS: 25 gr;
 • przesył danych (1 MB): 0 zł.

Natomiast, nieprawidłowe korzystanie z usług na terenie UE może skutkować dodatkową opłatą:

 • 0,16 zł za  połączenie wychodzące;
 • 0,04 zł za połączenie odebrane;
 • 0,05 zł za SMS-a;
 • 0,03 zł za MMS-a;
 • 0,03 zł za 1 MB transmisji danych.

PODSUMOWANIE

Warto sprawdzić jak wygląda oferta roamingowa na kartę chociażby dlatego, że każda z sieci wprowadziła różne zasady korzystania z roamingu w UE.

Warto zwrócić uwagę na Politykę Uczciwego Korzystania, ponieważ wszyscy operatorzy przewidują możliwość wyciągnięcia konsekwencji w przypadku długotrwałego używania telefonu poza granicami Polski poprzez naliczenie dodatkowych opłat – zazwyczaj podwójnej stawki za poszczególne usługi.

Najlepszą ofertą na rynku jest niewątpliwie oferta od Lyca mobile – oczywiście, jeśli posiadamy usługi tego operatora. Nie ma tutaj dodatkowych opłat za korzystanie z usług operatora za granicą, tylko pakiety z roamingiem lub opłata za każdą jednostkę połączenia/SMS/internetu.

Warto również spojrzeć na oferty a2 mobile, a z bardziej znanych sieci: nju mobile i Orange (niskie opłaty dodatkowe za połączenia , SMS-y i 1 GB transmisji danych), T-Mobile (jednorazowa opłata za każdą wykorzystaną jednostkę – bez opłat dodatkowych), a dla korzystających z pakietów nielimitowanych rozmów: T-Mobile i Heyah (pakiety roamingowe do wykorzystania na terenie UE i EOG).