fot. Pexels

Od 1 marca można przenieść numer wysyłając e-mail do operatora. Spokojnie, nikt nie zrobi tego bez Waszej wiedzy

Dziś, tj. 1 marca 2019 roku, weszły w życie nowe postanowienia rozporządzenia w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telekomunikacyjnych. Jednym z nich jest możliwość zlecenia przeniesienia numeru w formie elektronicznej, w tym także za pośrednictwem wiadomości e-mail. Jednak spokojnie, nikt nie przeniesie Wam numeru do innego operatora za Waszymi plecami.

Nowe przepisy pozwalają, żeby wnioski o zmianę przydzielonego numeru, przeniesienie numeru do nowej lokalizacji lub przeniesienie numeru do nowego dostawcy usług mogły być składane w formie pisemnej, elektronicznej i dokumentowej. Oznacza to, że można je złożyć także za pośrednictwem wiadomości e-mail.

Reklama

Nowe postanowienia jednocześnie nakładają na dostawców usług obowiązek dostarczania zawiadomień w procesach zmiany i przeniesienia numeru na trwałym nośniku w takiej formie, w jakiej został złożony wniosek. Użytkownik będzie jednak mógł zażądać, aby przesłano mu je na piśmie lub drogą elektroniczną.

Jednocześnie zmieniono zakres dokumentów, które musi zawierać wniosek o przeniesienie numeru. Są to:

  • oświadczenie o świadomości konsekwencji finansowych wynikających z rozwiązania umowy z dotychczasowym dostawcą przed upływem okresu promocyjnego oraz
  • pełnomocnictwo do przeprowadzenia czynności związanych z przeniesieniem numeru, w szczególności do wypowiedzenia umowy w imieniu abonenta z dotychczasowym dostawcą.

Urząd Komunikacji Elektronicznej zadbał jednak o to, aby nikomu nie przeniesiono numeru bez jego wiedzy. Dotychczasowy dostawca usług musi poinformować abonenta o rozpoczęciu procesu – informacja zostanie przesłana SMS-em (lub przekazana za pomocą połączenia głosowego w przypadku numerów stacjonarnych) w ciągu 24 godzin od złożenia wniosku i będzie zawierać nazwę obecnego oraz nowego dostawcy.

Jeśli abonent będzie chciał zrezygnować z przeniesienia numeru, powinien złożyć oświadczenie o rezygnacji do dotychczasowego lub nowego dostawcy usług. Oświadczenie należy złożyć najpóźniej dwa dni przed planowanym przeniesieniem numeru.

Polecamy również:

Podsumowanie przenoszenia numerów w 2018 roku. Liderem nie jest nikt z tzw. Wielkiej Czwórki

Źródło: Urząd Komunikacji Elektronicznej