Orange ukarane przez UKE. Ponad 9 mln zł grzywny za wysyłanie SMS-ów bez zgód marketingowych

Orange Polska wysłało ponad 3,8 mln SMS-ów z reklamami do adresatów, którzy nie wyrazili zgodę na takie wykorzystanie ich numerów telefonów. W związku z tym, że za sprawę wziął się Urząd Komunikacji Elektronicznej, a Orange nie było w stanie przedłożyć kopii zgód marketingowych w toku postępowania, nałożono karę w wysokości 9,1 mln złotych.

Zaczęło się niewinnie – jeden z klientów, niezadowolony z faktu, że pomarańczowy operator wysyła na jego numer informacje marketingowe, na które on nie wyraził zgody, zgłosił sprawę do Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Jak się okazało, nie był to pojedynczy przypadek.

UKE zdołało ustalić, że Orange Polska

„wykorzystywała automatyczne systemy wywołujące do celów marketingu bezpośredniego nie wykazując posiadania wymaganych w takim przypadku zgód abonentów lub użytkowników końcowych. W trakcie postępowania ustalono, że zostało wysłanych łącznie ponad 3,8 mln wiadomości SMS do klientów, z naruszeniem Prawa Telekomunikacyjnego.”.

SMS-y zawierały w sobie dwa komunikaty. Jeden zachęcał do włączenia nowego pakietu internetowego 500 MB (za 5 zł/30 dni), zaś inny oferował subskrypcję usługi lokalizowania telefonów bliskich (za 6,15 zł/mies.).

Orange Polska nie udało się przedłożyć dokumentów, które zawierałyby zgody na wysyłkę wiadomości o charakterze marketingowym. Prezes UKE zinterpretował więc sprawę jasno:

„Wysyłka ww. wiadomości SMS odbyła się zatem wbrew zakazowi wynikającemu z art. 172 Prawa telekomunikacyjnego, który nie został uchylony przez stosowne zgody osób, do których były wysyłane wiadomości SMS o charakterze marketingowym.”

Orange postarało się poinformować klientów o bezprawnym wykorzystaniu ich numerów, co miało wpływ na wysokość kary. Decyzja nie jest prawomocna, więc operator zapewne skorzysta z możliwości odwołania się do sądu od decyzji UKE.

 

źródło: UKE przez wirtualnemedia.pl