(fot. pixabay.com)

Nowy system poboru opłat drogowych – geolokalizacja i mobilna aplikacja

W założeniach, kierowcy korzystający z płatnych dróg, mają otrzymywać prosty, nowoczesny i wygodny system poboru opłat drogowych. Na zmiany nie trzeba będzie długo czekać – według obecnych założeń, nowe rozwiązanie ma być wdrożone już w przyszłym roku.

viaTOLL zostanie wycofany

Elektroniczny system poboru opłat za przejazd drogami krajowymi, znany pod nazwą viaTOLL, został uruchomiony w 2011 roku, zastępując winiety. Przeznaczony jest on dla samochodów ciężarowych o masie całkowitej powyżej 3,5 tony i autobusów. Niebawem jednak, pozostaną po nim tylko bramownice, które będą wykorzystywane wyłącznie w celach kontrolnych.

Przemysław Koch, pełnomocnik ministra finansów ds. informatyzacji, za pośrednictwem agencji Newseria Biznes, poinformował o planowanych zmianach. viaTOLL zostanie bowiem zastąpiony nowocześniejszym i wygodniejszym systemem, w którym będzie wykorzystana geolokalizacja, a płatności będzie można wykonać za pomocą mobilnej aplikacji zainstalowanej na smartfonie.

Nowy system poboru opłat drogowych

Pierwsze kroki, których celem jest wdrożenie nowego systemu poboru opłat, zostały już podjęte. Główny Inspektor Transportu Drogowego od początku lipca bieżącego roku nie zajmuje się już poborem opłat za przejazdy pojazdami powyżej 3,5 tony po wybranych płatnych drogach krajowych i autostradach. Został on zastąpiony przez Krajową Administrację Skarbową (KAS).

viaTOLL zostanie wycofany do końca lipca 2021 roku. (fot. viaTOLL)

Dariusz Rostkowski, zastępca dyrektora Departamentu Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej w Ministerstwie Finansów, podkreśla, że głównym celem zmian jest ujednolicenie zasad poboru opłat, co powinno przełożyć się na szybszy i skuteczniejszy przepływ pieniędzy do Krajowego Funduszu Drogowego.

KAS nie zamierza w przyszłości korzystać z obecnego systemu poboru opłat. W związku z tym, viaTOLL ma być wycofany do końca lipca 2021 roku. Jak już wspomniałem, w jego miejsce pojawi się nowocześniejszy system, korzystający z geolokalizacji.

System, który projektujemy, będzie bazować na technologii pozycjonowania satelitarnego, co oznacza, że nie będą konieczne inwestycje w infrastrukturę przydrożną. Nie będziemy już także potrzebować bramownic w celu rejestracji przejazdu po drogach płatnych w Polsce. Bramownice pozostaną, ale będą wykorzystywane w celach kontrolnych – mówi Przemysław Koch.

Warto zaznaczyć, że nowy system po stronie kierowców nie będzie generował niepotrzebnych obowiązków i kosztów. Dodatkowo, opłaty mają nie wzrosnąć.