Tak radzą sobie z e-hulajnogami w innych krajach. Jakie przepisy będą obowiązywać w Polsce?

Przepisy dotyczące urządzeń transportu osobistego (UTO) w Polsce nie weszły jeszcze w życie. Odnoszą się one głównie do hulajnóg elektrycznych. Ich celem jest ujednolicenie uprawnień dla użytkowników takich pojazdów, tak by można było odgórnie zadbać o ich bezpieczeństwo. Jak te przepisy wyglądają w innych krajach?

Raport Współdzielona Mobilność w Polsce wspomina o 9 polskich miastach, w których znajdziemy ponad 7200 e-hulajnóg do wynajęcia przez aplikacje mobilne. Najwięcej z nich znajduje się w Warszawie – w sumie 4500 pojazdów. Przy rosnącej liczbie tych urządzeń w miastach, pojawiła się konieczność prawnego uregulowania ich statusu. Polskie władze odgórnie, ale i lokalnie, zastanawiają się, jakie przepisy wprowadzić, żeby wszyscy uczestnicy ruchu drogowego byli zadowoleni i bezpieczni?

Przepisy dotyczące hulajnóg na świecie

Dotąd przepisy dla urządzeń transportu osobistego weszły w życie w trzech europejskich krajach: Norwegii, Danii i Belgii. Kolejne kraje, takie jak Hiszpania, Niemcy i Francja, są na zaawansowanym etapie procesów legislacyjnych. Jak wyglądają one w różnych miejscach na świecie? CityBee podsumowało je, wyliczając wymagania prawne w kilku państwach:

  • USA – hulajnogi elektryczne są dozwolone na drogach, które nie posiadają ścieżek rowerowych, o ile hulajnogi nie przekraczają prędkości 25 mil na godzinę. Jeżeli jedziesz prosto lub nie zamierzasz skręcać w lewo, musisz poruszać się zawsze blisko prawego krawężnika.
  • Belgia – od 1 czerwca 2019 maksymalna prędkość hulajnóg to 25 km/h. Pojazdy poruszające się szybciej niż 6 km/h traktowane są jak rowery, obowiązuje je więc jazda po ścieżkach rowerowych lub ulicach, gdy ścieżki brak. Gdy prowadzący chce jechać po chodniku, nie może przekraczać 6 km/h.
  • Hiszpania – w Madrycie e-hulajnogami można poruszać się wyłącznie po jezdniach, gdzie dozwolona prędkość nie przekracza 30 km/h. Jest to około 80 procent ulic.
  • Niemcy – Hulajnogi elektryczne mają mieć limit prędkości 20 km/h, a minimalny wiek osoby prowadzącej hulajnogę to 14 lat. Po chodniku będzie można jeździć z prędkością nieprzekraczającą 12 km/h. Są nawet propozycje, by na chodnikach nie można było rozwijać prędkości wyższych niż 6 km/h. Wprowadzony został też obowiązek ubezpieczania hulajnóg, jak każdego innego pojazdu dopuszczonego do ruchu drogowego.
  • Szwecja – Wprowadzono zapis, według którego hulajnogi z silnikiem o mocy do 250 watów mogą poruszać się w przestrzeni publicznej z ograniczeniem prędkości do 20 km/h.
  • Niektóre kraje – tak jak Wielka Brytania – rozważają umożliwienie osobistym e-pojazdom poruszania się po drogach publicznych, mając nadzieję, że stanie się to zachętą do rezygnacji z samochodów. Nad podobnym rozwiązaniem pracują włodarze niektórych metropolii, np. Nowego Jorku.
  • Izrael – poruszanie się po drogach z prędkością maksymalnie 30 km/h i drogach rowerowych maksymalnie 20 km/h.

Przepisy dotyczące hulajnóg w Polsce

Przepisy zaproponowane przez Ministerstwo Infrastruktury nie weszły jeszcze w życie, ale możemy spodziewać się, że:

  • osoby poruszające się na hulajnogach będą traktowane na równi z rowerami tzn., że będą musiały korzystać z infrastruktury rowerowej takiej jak drogi, przejazdy i pasy dla rowerów,
  • dozwolone będzie przemieszczanie się po jezdni, ale tylko w miejscach, w których obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h,
  • jazda po chodniku będzie możliwa wyłącznie tam, gdzie nie istnieje infrastruktura rowerowa, a dozwolona prędkość poruszania się po jezdni przekracza wspomniane 30 km/h.

Ustawodawca planuje wprowadzić także ograniczenie wiekowe dla użytkowników hulajnóg. Dzieci poniżej 10 roku życia nie będą mogły korzystać z nich nawet pod opieką osób dorosłych. W przepisach mają być ujęte również obszary, na których nie będzie można “parkować” e-hulajnóg – będą to m.in. przystanki, ścieżki rowerowe oraz inne pasy ruchu.

Dla osób, których interesuje bezpieczeństwo na drodze, CityBee przygotowało specjalny film, który pomaga zapamiętać kilka podstawowych zasad poruszania się e-hulajnogą po mieście.

źródło: CityBee