hulajnogi elektryczne Motus - Scooty 8.5 Power, Scooty 8.5 i Scooty 6.5

Hulajnogą elektryczną pojedziesz po ścieżkach rowerowych max 25 km/h

Kilka tygodni temu opisywałem na łamach portalu problem prawny, powstający z braku definicji małych pojazdów elektrycznych w polskim ustawodawstwie. Od tego czasu prace nad stosownymi zmianami nabrały tempa i już teraz, na stronach Rządowego Centrum Legislacji, można zapoznać się z projektem nowelizacji Ustawy prawo o ruchu drogowym, który sankcjonuje korzystanie z urządzeń transportu osobistego.

Zgodnie z projektem Ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych wprowadzono następującą definicję urządzenia transportu osobistego:

Urządzenie transportu osobistego – urządzenie konstrukcyjnie przeznaczone do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym urządzeniu, o szerokości nieprzekraczającej w ruchu 0,9 m, długości nieprzekraczającej 1,25 m, masie własnej  nieprzekraczającej 20 kg, wyposażone w napęd elektryczny, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h.

Szczegółowe parametry techniczne napędu elektrycznego są wspólne z napędem wspomagającym w rowerze:

(…) napęd elektryczny zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V o znamionowej mocy ciągłej nie wyższej niż 250 W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h.

Tłumacząc z języka prawnego na polski oznacza to, że:

  • za UTO może być uznana nie tylko hulajnoga, ale też deskorolka czy hoverboard;
  • napęd elektryczny nie może pozwolić na rozpędzenie się do prędkości wyższej niż 25 km/h. W praktyce oznacza to, że w momencie osiągnięcia prędkości maksymalnej napęd powinien zostać odłączony. Oczywiście takim pojazdem możemy jechać szybciej, jednak tylko pod warunkiem, ze zrobimy to wyłącznie przy pomocy siły własnych mięśni.

Czy jazda na hulajnodze elektrycznej wymaga ubezpieczenia OC?

Rządowy projekt określa również zasady korzystania z dróg publicznych przez poruszających się małymi pojazdami elektrycznymi. Zgodnie z rozporządzeniem, kierujący UTO powinien korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów. Takie rozwiązanie z pewnością spotka się z krytyką ze strony cyklistów, ponieważ na ścieżkach pojawią się kolejni uczestnicy ruchu, niemniej z uwagi na wielkość i prędkość osiąganą przez pojazdy elektryczne, takie rozwiązanie wydaje się być najbardziej słuszne.

W przypadku braku drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów można korzystać z jezdni, o ile dopuszczalna na niej prędkość pojazdów nie przekracza 30 km/h.

Czy zatem można jeździć elektryczną hulajnogą po chodnikach? Można, o ile:

  • szerokość chodnika wynosi co najmniej 2 metry,
  • brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów,
  • dopuszczalna prędkość maksymalna na jezdni przekracza 30 km/h.

W praktyce oznacza to, że z chodników można korzystać wyłącznie wtedy, gdy nie można jechać ani ścieżką rowerową, ani jezdnią, a sam chodnik jest na tyle szeroki, że jazda po nim nie utrudni poruszania się pieszym.

Projekt nowelizacji ustawy dodaje również kilka zasad, których korzystający z UTO będą musieli przestrzegać. Przede wszystkim zabronione będzie pozostawienie pojazdu na drodze, przystanku lub w innym miejscu przeznaczonym do ruchu roweru, jeśli utrudnia to ruch lub zagraża bezpieczeństwu tego ruchu. W praktyce: hulajnogi elektrycznej nie można pozostawić w miejscu zakłócającym ruch drogowy.

Wprowadzono również istotne ograniczenie dotyczące wieku użytkownika urządzenia transportu osobistego. Zgodnie z projektem ustawy, zabronione jest kierowanie UTO osobie w wieku do 10 lat, w tym również pod opieką osoby dorosłej.

fot. Pexels

Na obecną chwilę opisywane zmiany to  jedynie projekt ustawy, który aktualnie znajduje się w fazie konsultacji. Jednak, ze względu na poruszane zagadnienia oraz konieczność ich pilnego uregulowania, nie należy się spodziewać trudności z jego przeprocesowaniem przez poszczególne etapy procesu legislacyjnego, dlatego opisywane zmiany powinny wejść w życie, być może z niewielkimi zmianami, w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

Sprawdzamy hulajnogi elektryczne Motus – Scooty 8.5 Power, Scooty 8.5 i Scooty 6.5

Sprawdzamy hulajnogi elektryczne Motus – Scooty 8.5 Power, Scooty 8.5 i Scooty 6.5!

Źródło: Rządowe Centrum Legislacji