Ważna informacja: BLIK będzie zbliżeniowy i międzynarodowy

Dwie największe wady płatności BLIK – brak możliwości płatności zbliżeniowych i korzystania z aplikacji w sklepach poza granicami Polski wkrótce przejdą do historii. Polski Standard Płatności – operator systemu BLIK, rozpoczął właśnie strategiczną współpracę z firmą Mastercard, dzięki której obecne niedogodności systemu zostaną wyeliminowane.

Nie tak dawno temu Polski Standard Płatności pochwalił się wynikami systemu BLIK, które dobitnie dowiodły temu, że system stał się w Polsce powszechny. Z uwagi na niewątpliwą wygodę przeprowadzania transakcji i dostępność w większości popularnych banków, cały czas powiększa grono użytkowników. Jego popularność potęguje fakt, że jest to obecnie właściwie jedyny system płatności mobilnych w Polsce, który pozwala na dokonywanie transakcji w sklepach telefonem bez modułu NFC – transakcja inicjowana jest poprzez wpisanie widocznego w aplikacji banku sześciocyfrowego kodu BLIK, który zastępuje fizyczny kontakt karty z terminalem. Użytkownicy telefonów, w których producent zaimplementował NFC, chcąc skorzystać z płatności BLIK, muszą działać w ten sam sposób – obecnie system nie obsługuje płatności zbliżeniowych.

Taka konfiguracja systemu sprawia, że można nim płacić wyłącznie w terminalu obsługującym płatności BLIK, co automatycznie ogranicza zasięg terytorialny do terytorium Polski. Dzięki współpracy z firmą Mastercard możliwe stanie się przeprowadzanie typowych płatności mobilnych we wszystkich terminalach honorujących zbliżeniowe karty Mastercard. 

Rozwiązanie, nad którym pracują PSP i Mastercard będzie działało w oparciu o integrację BLIKa z Mastercard Digital Enablement Service (MDES), co gwarantuje dochowanie najwyższego standardu bezpieczeństwa transakcji. Udostępnienie mobilnych płatności BLIK umożliwi płatności smartfonem wszystkim tym, którzy dotychczas nie mogli z nich korzystać, ponieważ ich bank nie oferuje Google Pay czy systemu płatności opartego o technologię HCE.

Obecnie płatności BLIK dostępne są już dla blisko 90% klientów korzystających z usług bankowych. Pierwsi z nich będą mogli zapłacić zbliżeniowo Blikiem w ciągu najbliższych dwóch kwartałów. Wdrożenie nowej technologii sprawi, że system BLIK stanie się platformą międzynarodową, a z racji większej wygody płatności (brak konieczności przepisywania kodu) z pewnością odnotuje kolejny skokowy wzrost transakcji.

Źródło: informacja prasowa, Polski Standard Płatności