Klienci banku Pekao SA zyskali dostęp do usługi mojeID

Począwszy od 6 sierpnia 2019 roku klienci drugiego co do wielkości banku w Polsce zyskali możliwość korzystania z usługi mojeID, dzięki której będą mogli zdalnie potwierdzić swój wiek i tożsamość dla potrzeb np. zawarcia czy przedłużenia umowy.

Reklama

mojeID to platforma dostarczana przez Krajową Izbę Rozliczeniową, której zadaniem jest wykorzystanie tożsamości klienta potwierdzonej przez bank do przeprowadzenia transakcji wymagającej identyfikacji konkretnej osoby. Sam proces nieco przypomina korzystanie z Profilu Zaufanego. Dany użytkownik, chcąc przeprowadzić transakcję wymagającą potwierdzenia tożsamości, loguje się, za pośrednictwem strony internetowej usługodawcy do swojej bankowości elektronicznej, gdzie następuje potwierdzenie danych. Jeżeli weryfikacja przebiegnie pomyślnie, transakcja dojdzie do skutku.

Jak do tej pory z możliwości zdalnego potwierdzenia tożsamości przez bankowość elektroniczną mogą korzystać klienci PGNiG, jednak w najbliższym czasie przewidywane jest dołączenie kolejnych partnerów. Sprzyja temu szerokie spektrum możliwości zastosowania identyfikacji. mojeID może być wykorzystane np. w eCommerce (zdalne potwierdzenie wieku klienta, np. w celu umożliwienia nabycia alkoholu), energetyce (podpisywanie i przedłużanie umów o dostawę prądu czy gazu), medycynie (dostęp do zdalnej rejestracji i wyników badań online, zakup leków), mediach (dostęp do treści ograniczonych wiekowo) czy branży ubezpieczeniowej (możliwość zakupu polis w kanale direct).

Reklama

Obecnie z platformy mojeID mogą korzystać użytkownicy prowadzący rachunki w PKO BP i ING, a od teraz również Pekao S.A. Aby uzyskać dostęp do usługi, która w Pekao SA funkcjonuje pod nazwą PekaoID, należy zalogować się do serwisu bankowości elektronicznej Pekao24, a następnie złożyć elektroniczny wniosek o wydanie i jednoczesne aktywowanie PekaoID.

Mając aktywny dostęp do PekaoID użytkownik może potwierdzić swoją tożsamość z jej wykorzystaniem w następujący sposób:

  1. Na stronie internetowej usługodawcy należy wybrać potwierdzenie tożsamości z Bankiem Pekao SA;
  2. Po zalogowaniu do bankowości internetowej następuje potwierdzenie tożsamości i przekazywanych danych przy pomocy narzędzia autoryzacyjnego banku: kod SMS lub aplikacja PeoPay;
  3. Następuje automatyczny powrót na stronę usługodawcy, który otrzyma potwierdzenie tożsamości.

Więcej o e-Tożsamości i usłudze moje ID pisaliśmy w kontekście udostępnienia jej przez PKO BP tutaj.

W ostatnich latach zaobserwować można powszechny trend digitalizacji dostępu do usług. Jednym z kluczowych zagadnień spowalniających proces cyfryzacji jest konieczność zapewnienia poziomu bezpieczeństwa porównywalnego z przeprowadzaniem transakcji przy fizycznej obecności zainteresowanych stron. W tym procesie rola banków, jako dysponentów zaufanymi danymi jest kluczowa, dlatego należy się spodziewać, że wiele zainteresowanych podmiotów podejmie współpracę. Możliwość ograniczenia obsługi w kanale stacjonarnym czy z wykorzystaniem kuriera to wymierna oszczędność czasu i kosztów po stronie przedsiębiorców, z kolei dla klientów oznacza to większy komfort dostępu do usług. Szczególnie zainteresowani możliwością zdalnego zawierania umów są mieszkańcy z mniejszych miejscowości, dla których obecnie skorzystanie z oferty zakładu energetycznego, operatora telefonii komórkowej czy ubezpieczyciela wymaga podróży do miejscowości oddalonej nierzadko o kilkadziesiąt kilometrów i poświęcenia dnia urlopu.

Na koniec słowo komentarza od Bartosza Zborowskiego, dyrektora Departamentu Innowacji i Płatności w Banku Pekao S.A.

W Pekao mocno stawiamy na nowoczesne i innowacyjne rozwiązania, których celem jest zapewnienie wygody i szybkości korzystania z usług bankowych. Stale dodajemy nowe możliwości do naszej bankowości mobilnej PeoPay oraz bankowości internetowej. Jesteśmy aktywnym uczestnikiem prac nad usługami ułatwiającymi funkcjonowanie cyfrowej gospodarki, czego przykładem jest udostępnienie naszym klientom nowoczesnego rozwiązania w zakresie elektronicznej identyfikacji online w ramach usługi mojeID.

Źródło: informacja prasowa, Bank Pekao S.A.