Ważne

Plus daje użytkownikom ofert prepaid 5 „wściekłych” gigabajtów

Jeśli jesteście użytkownikami ofert prepaid w Plusie, to mam dla Was dobrą wiadomość. Właśnie pojawiła się szansa, abyście zupełnie za darmo „zgarnęli” 5 „wściekłych” GB. Sprawdźcie, czy Wam również one przysługują.

Promocja obowiązuje od 16 maja do 31 sierpnia 2016 roku (co oznacza, że rozpocznie się za trzy dni, licząc od dzisiaj) i skierowana jest do użytkowników taryfy Ja+ na Kartę oraz Nowy Plus Internet na Kartę. W przypadku tych pierwszych, konieczne jest korzystanie z jednej z wymienionych ofert: Ja + Rozmowy na komórkowe i 0,5 GB lub Ja + Rozmowy, SMSy na komórkowe i 0,5 GB lub Ja + Rozmowy, SMSy na komórkowe i 3 GB. Ci drudzy natomiast muszą doładować konto maksimum 7 dni przed aktywacją bonusu.

Aby otrzymać 5 „wściekłych” gigabajtów, trzeba mieć aktywne konto. Użytkownicy taryfy Ja+ na Kartę muszą wysłać SMS o treści TAK pod numer 80505, natomiast korzystający z oferty Nowy Plus Internet na Kartę wiadomość o treści Bonus, również na numer 80505.

Pakiet internetowy przyznawany jest w ciągu 72 godzin i ważny jest przez 30 dni kalendarzowych. Co ważne, aby z niego korzystać, trzeba mieć co najmniej jeden grosz na koncie i utrzymaną ważność połączeń wychodzących. Jeśli natomiast „wściekłe” gigabajty aktywowały Wam się, podczas gdy korzystaliście z transmisji po sieci komórkowej, należy ją wyłączyć, a następnie ponownie włączyć – dopiero wtedy zaczniecie je wykorzystywać.

Promocja „Wściekłe 5 GB” wyklucza się z Promocją „Wściekłe 5 GB do startera”. Więcej szczegółów w regulaminie (poniżej). Pamiętajcie też, że bonus przyznawany jest tylko jeden raz w ciągu trwania promocji.

Regulamin Promocji „Wściekłe 5 GB”

Regulamin Promocji „Wściekłe 5 GB” („Regulamin Promocji”) (wersja obowiązująca od dn. 16.05.2016 r.) § 1 Opis Promocji

1. Promocja „Wściekłe 5 GB” („Promocja”) jest organizowana przez POLKOMTEL sp. z o.o. („POLKOMTEL”) i adresowana do Abonentów Na Kartę (zwanych dalej „Abonentami”) korzystających z taryfy JA + NA KARTĘ oraz korzystających z taryfy Nowy Plus Internet na Kartę.

2. Promocja obowiązuje od dnia 16.05.2016 r. do 31.08.2016 r.

3. W ramach Promocji w okresie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Abonentom, którzy spełnią warunki, o których mowa w ust. 5 poniżej zostanie przyznany jednorazowy Pakiet internetowy 5 GB („Pakiet internetowy”) na krajową transmisję danych.

4. Z promocji można skorzystać tylko raz. Promocja „Wściekłe 5 GB” wyklucza się z Promocją „Wściekłe 5 GB do startera”.

5. W celu otrzymania Pakietu internetowego Abonent powinien:

1) znajdować się w Okresie ważności dla Usług wychodzących (posiadać aktywne konto) oraz

2) przed wysłaniem SMSa, o którym mowa w pkt. 3 poniżej:

a) w przypadku Abonentów korzystających z taryfy JA+ NA KARTĘ – aktywować jedną z promocji: „Ja + Rozmowy na komórkowe i 0,5 GB” lub „Ja+ Rozmowy, SMSy na komórkowe i 0,5 GB” lub „Ja + Rozmowy, SMSy na komórkowe i 3 GB”,

b) w przypadku Abonentów korzystających z taryfy Nowy Plus Internet na Kartę – dokonać zasilenia kwotą minimalną 20 zł maksimum 7 dni przed wysłaniem SMS, o którym mowa poniżej.

3) Wysłać SMS-a o treści:

a) TAK pod nr 80505 w przypadku Abonentów korzystających z taryfy JA + NA KARTĘ lub

b) BONUS pod nr 80505 w przypadku Abonentów korzystających z taryfy Nowy Plus Internet na Kartę.

§ 2 Zasady korzystania z Pakietu internetowego

1. Pakiet internetowy jest aktywowany na 720 godzin, co odpowiada 30-stu dniom („Okres Ważności Pakietu”).

2. Pakiet internetowy zostanie aktywowany na koncie w ciągu 72 godzin od momentu wysłania SMS-a, o którym mowa w § 1 ust. 5 pkt 3. Momentem aktywacji Pakietu internetowego jest dzień i godzina, kiedy POLKOMTEL wysłał do Abonenta wiadomość tekstową SMS potwierdzającą aktywację Pakietu internetowego.

3. Pakiet nie może być wykorzystany w roamingu międzynarodowym.

4. W przypadku aktywacji Pakietu internetowego podczas trwania sesji (połączenia z Internetem), należy najpierw dokonać rozłączenia transmisji danych, a następnie ponownie zestawić połączenie.

5. Abonent może korzystać z Pakietu internetowego, gdy posiada dodatnią wartość swojego konta (min. 1 grosz) i jednocześnie znajduje się w Okresie ważności dla Usług wychodzących (posiada aktywne konto).

6. Pakiet internetowy obejmuje krajową transmisję danych w technologii LTE, HSPA+, HSPA, HSDPA, 3G (UMTS), EDGE, GPRS.

7. W technologii HSPA+, HSPA, HSDPA, 3G (UMTS), EDGE, GPRS:

1) Pakiet internetowy obejmuje dostęp do internetu poprzez Punkty Dostępu (APN): WAP (wap, wap.plusgsm.pl, plus); internet (Internet, www.plusgsm.pl, plus),

2) Pakiet internetowy nie obejmuje pakietowej transmisji danych w ramach usług: MMS, video streaming oraz innych usług, w tym usług audio, które korzystają z protokołu RTSP (Real Time Streaming Protocol), np.: aplikacje obsługujące radio, które to transmisje danych rozliczane są odpowiednio zgodnie z Cennikiem Taryfy, z której korzysta Abonent bądź regulaminem promocyjnej usługi „Videorozmowa – spróbuj i zobacz” oraz „Transmisja Video Streaming”, 8. W technologii LTE:

1) Pakiet internetowy obejmuje dostęp do internetu poprzez Punkt Dostępu (APN): plus lub APN internet,

2) Pakiet internetowy nie obejmuje pakietowej transmisji danych w ramach usług: MMS, video streaming oraz innych usług, w tym usług audio, które korzystają z protokołu RTSP (Real Time Streaming Protocol), np.: aplikacje obsługujące radio, które to transmisje danych rozliczane są odpowiednio zgodnie z Cennikiem Taryfy, z której korzysta Abonent bądź regulaminem promocyjnej usługi „Videorozmowa – spróbuj i zobacz” oraz „Transmisja Video Streaming”,

3) transmisja danych przy połączeniach z portalem Plus.pl nie pomniejsza jednostek dostępnych w ramach Pakietu internetowego, pod warunkiem korzystania zgodnie z Regulaminem Promocji „Plus.pl najlepszy portal w komórce bez dodatkowych opłat”.

4) korzystanie z usługi „Video Streaming” w ramach promocji „Transmisja Video Streaming” w technologii LTE jest rozliczane zgodnie z Cennikiem Taryfy, z której korzysta Abonent.

9. W celu transmisji danych w technologii LTE, oprócz posiadania telefonu wspierającego LTE, przebywania w zasięgu LTE i posiadania karty USIM, należy włączyć Usługę LTE. W celu włączenia Usługi LTE należy:

1) na klawiaturze telefonu wpisać krótki kod *101*11*24# (w przypadku taryfy Ja + Na Kartę) lub wpisać krótki kod *101*11*23# (w przypadku taryfy Nowy Plus Internet na Kartę) lub

2) zadzwonić do Działu Obsługi Klienta pod nr 6011026014 lub

3) zalogować się do aplikacji Mobilny Plus Online.

10. Szczegóły dotyczące Usługi LTE znajdują się w regulaminach „Darmowy dostęp do LTE w Plusie na Kartę” i „JA + Dostęp do LTE w Nowym Plusie Internet na Kartę” dostępnych na stronie internetowej www.plus.pl.

11. Ilość danych w Pakiecie internetowym obejmuje łącznie zarówno dane odbierane, jak i wysyłane przez Abonenta. Transmisja danych w ramach Pakietu internetowego rozliczana jest w czasie rzeczywistym, rozdzielnie dla danych wysyłanych i odbieranych, zgodnie z jednostką taryfikacyjną określoną w Cenniku taryfy, z której korzysta Abonent.

12. W przypadku taryfy JA + NA KARTĘ po przekroczeniu jednostek dostępnych w ramach Pakietu internetowego lub innych pakietów internetowych aktywnych na koncie Abonenta w danym Okresie Ważności Promocji, prędkość transmisji danych zostanie ograniczona i nie będzie wyższa niż 32 kb/s. Abonent nie zostanie obciążony dodatkową opłatą za transmisję. Abonent zostanie poinformowany o zmianie parametrów transmisji danych za pomocą wiadomości SMS.

13. W przypadku taryfy JA + NA KARTĘ w pierwszej kolejności rozliczane są pakiety internetowe z najkrótszym Okresem ważności.

14. W przypadku Nowy Plus Internet na Kartę w pierwszej kolejności rozliczane są pakiety internetowe lub bonusy po doładowaniu z najkrótszym Okresem ważności. Inne pakiety internetowe rozliczane są zgodnie z regulaminami promocji tych pakietów.

15. Abonent korzystający z taryfy JA+NA KARTĘ może w każdej chwili przywrócić prędkość transmisji danych uruchamiając inny dowolny dostępny pakiet internetowy.

16. Niewykorzystany limit jednostek danych w ramach Pakietu internetowego nie jest dostępny po upływie danego Okresu Ważności Pakietu i nie jest zwracany w jakiejkolwiek formie.

17. Abonent korzystający z taryfy JA + NA KARTĘ może sprawdzić pozostały limit jednostek danych dostępnych w Pakiecie internetowym oraz dzień, w którym upływa Okres Ważności Pakietu internetowego i/lub Promocji za pomocą krótkiego kodu: *136# i przez wciśnięcie przycisku „zadzwoń”. Abonent korzystający z taryfy Nowy Plus Internet na Kartę może sprawdzić pozostały limit jednostek danych dostępnych w Pakiecie internetowym oraz dzień, w którym upływa Okres Ważności Pakietu internetowego i/lub Promocji za pomocą krótkiego kodu: *121# i przez wciśnięcie przycisku „zadzwoń”.

§ 3 Opłaty

1. Opłata za przyznanie dodatkowego Pakietu internetu w ramach Promocji pobierana jest w ramach opłaty za promocję „Ja + Rozmowy na komórkowe i 0,5 GB” lub „Ja+ Rozmowy, SMSy na komórkowe i 0,5 GB” lub „Ja + Rozmowy, SMSy na komórkowe i 3GB” lub w ramach Promocji „Ja + Internet na Kartę: Bonus za doładowanie” za zasilenie konta kwotą minimalną 20 zł w przypadku taryfy Nowy Plus Internet na Kartę.

§ 4 Informacje dodatkowe

1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem Promocji zastosowanie mają postanowienia Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. – Na Kartę o ile Regulamin Promocji nie stanowi inaczej.

2. Regulamin Promocji jest dostępny na stronie internetowej www.plus.pl oraz w siedzibie POLKOMTEL

Źródło: informacja prasowa

Komentarze

Logowani/Rejestracja jest chwilowo wyłączona