samochód parking parkowanie
(fot. Kaboompics.com | Pexels)

Zarząd Dróg Miejskich przedłużył umowę ze SkyCash na parkowanie w Warszawie

Tak już jest, że w niektórych miejscach trzeba zapłacić za parking i od tego nie uciekniemy. Ułatwieniem w tym przykrym obowiązku jest aplikacja SkyCash, która umożliwia opłacenie postoju (m.in.) w Warszawie. Kierowcy wciąż mogą wykorzystywać ją w tym mieście, ponieważ stołeczny Zarząd Dróg Miejskich przedłużył umowę ze wspomnianą firmą.

Dzięki temu użytkownicy aplikacji SkyCash i mobiParking nadal mogą płacić za parking w Warszawie za pomocą tego programu. Na razie umowa obejmuje okres do 30 kwietnia 2019 roku włącznie, ponieważ stołeczny Zarząd Dróg Miejskich jest na etapie rozstrzygania nowego przetargu na obsługę płatności za parkowanie w stolicy, który został rozpisany w listopadzie 2018 roku (obecnie trwa procedura odwoławcza przed Krajową Izbą Odwoławczą).

SkyCash przy okazji pragnie sprostować nieprawdziwe informacje, jakie ostatnimi czasy pojawiły się w mediach, jakoby Zarząd Dróg Miejskich rozpisał nowy przetarg z uwagi na fakt, że SkyCash podniósł ceny za parkowanie w Warszawie.

Prawdą bowiem jest, że stołeczny ZDM rozpisał nowy przetarg na obsługę mobilnych płatności za parkowanie w Warszawie, ponieważ dotychczasowa, trzyletnia umowa ze SkyCash dobiegła końca. Wymagania nowego przetargu są zmienione i obejmują obowiązek udostępnienia płatności kartą za parkowanie w strefie oraz konieczność każdorazowego potwierdzania wiadomością SMS rozpoczęcia i zakończenia postoju. Koszty zewnętrzne związane z ww. wymaganiami mają wpływ na wysokość zaproponowanych w przetargu opłat.

Do końca kwietnia 2019 roku SkyCash pozostaje wyłącznym operatorem mobilnych płatności za parkowanie w Warszawie, a co będzie dalej – czas pokaże. Wszystko zależy od ostatecznego rozstrzygnięcia przetargu, który stołeczny Zarząd Dróg Miejskich rozpisał w listopadzie ubiegłego roku.

Źródło: informacja prasowa