Ukryte przyciski na dzielonej klawiaturze iPada

Reklama

Oprogramowanie iOS 5 wprowadziło na pokłady iPadów możliwość korzystania z dzielonej klawiatury. Dzięki tej funkcji pisanie jest naprawdę wygodniejsze, zwłaszcza podczas trzymania urządzenia oburącz. Niestety, jeżeli ktoś domyślnie korzysta z dzielonej klawiatury, to może doświadczyć pewnych niedogodności podczas używania klawiszy T,Y, G, H, V oraz B. Jednak, jak się niedawno okazało, firma Apple pomyślała nad tą kwestią i problem ten został rozwiązany szybciej niż się narodził.

Odkryto bowiem, że gdy aktywna jest klawiatura dzielona, to choć urządzenie tego nie wyświetla, po wewnętrznych brzegach części klawiatury są umiejscowione klawisze. Naciskanie na zaznaczonych miejscach, nakreślonych na grafice wyżej, będzie tożsame z naciskaniem normalnych klawiszy, takich jak T, Y itp.

Wielu użytkowników wcale nie używa lewej dłoni do naciskania przycisku T, albo prawej dłoni do naciskania B. W takich przypadkach design dzielonej klawiatury iPada mógł być męczący w użytku. Na szczęście w bardzo fajny sposób tę kwestię rozwiązano.

źródło