Ubezpieczenia komunikacyjne dostępne w bankowości elektronicznej PKO BP

Ubezpieczenia komunikacyjne dostępne w bankowości elektronicznej PKO BP

PKO Bank Polski udostępnił w bankowości elektronicznej iPKO możliwość zawarcia umowy o ubezpieczenia komunikacyjne. Zainteresowani klienci mogą skorzystać z ubezpieczeń OC, AC, NNW oraz car assistance.

Największy bank w Polsce od ponad roku od kilku lat stara się rozwijać ofertę ubezpieczeń dedykowanych swoim klientom. W 2014 roku przejęciem towarzystwa Nordea Life & Pensions zaoferował ubezpieczenia na życie. Następnie powołano do istnienia PKO Towarzystwo Ubezpieczeń, które zapewniło możliwość ubezpieczenia nieruchomości; w ofercie znalazły się również ubezpieczenia podróżne.

Kolejnym krokiem w rozwoju oferty było zaoferowanie ubezpieczeń komunikacyjnych. Początkowo oferta była dostępna wyłącznie stacjonarnie, w oddziałach banku. Od teraz samochód można ubezpieczyć również przez Internet.

Ubezpieczenia komunikacyjne dostępne w bankowości elektronicznej PKO BP
Obliczenie składki wymaga podania numeru rejestracyjnego

Celem dokonania zakupu polisy należy zalogować do swojej bankowości internetowej na stronie www.ipko.pl. Następnie należy wybrać zakładkę Ubezpieczenia -> Oferta ubezpieczeń oraz kafelek ubezpieczenie komunikacyjne. Użytkownik zostanie przeniesiony do systemu, w którym można sfinalizować transakcję.

Sam proces rozpoczyna się od wprowadzenia numeru rejestracyjnego samochodu. Na jego podstawie zostaną pobrane pozostałe dane pojazdu. Niestety, nie działa to w każdym przypadku. Próbowałem wykonać symulację dla dwóch aut, z których jedno jest ubezpieczone w towarzystwie współpracującym z PKO BP, ale dla drugiego oferta nie jest dostępna. O ile w pierwszym przypadku dane zostały poprawnie podstawione do formularza, o tyle w drugim zostałem poproszony o ręczne wprowadzenie danych.

Ubezpieczenia komunikacyjne dostępne w bankowości elektronicznej PKO BP
Podczas podawania danych system zwrócił taki komunikat błędu.

Następnie system prosi użytkownika o podanie adresu korespondencyjnego oraz wyboru interesującego wariantu ubezpieczenia (OC, OC+AC, OC+AC+NNW). Po zaakceptowaniu zgody na weryfikację wniosku system zaprezentuje przygotowaną ofertę.

Ubezpieczenia komunikacyjne dostępne w bankowości elektronicznej PKO BP
Przykładowa oferta ubezpieczenia OC

W zakresie ubezpieczenia auto casco, odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków, bank prezentuje ofertę pięciu towarzystw współpracujących: AXA, Benefia, InterRisk, Proama oraz Link4. Ochronę w ramach car assistance dostarcza PKO Towarzystwo Ubezpieczeń. Klient może wybrać dowolną ofertę, nie musi być to wariant najtańszy. Warto jednak pamiętać, że zakres ubezpieczenia OC jest regulowany ustawowo – w przypadku każdego ubezpieczyciela będzie dokładnie taki sam.

Wprowadzenie do bankowości elektronicznej porównywarki ubezpieczeniowej to kolejny w ostatnim czasie etap rozwoju serwisu internetowego PKO BP. Po wprowadzonym wspólnie z Orlenem pilotażowym programie eParagonu i udostępnieniu możliwości nabywania kart prepaid, nastąpiło rozszerzenie oferty ubezpieczeniowej. Bankowość internetowa okazuje się zatem być narzędziem o bardzo szerokim spektrum zastosowań.

Źrodło: PKO Bank Polski, własne